Hlavní informace

Obnovitelné zdroje energie aneb Co můžete mít doma

Energie vody, větru a slunečního záření bude k dispozici, dokud se Země nepřestane otáčet a Slunce svítit. Rovněž dřevo a další biomasa, ze které je možno energii vyrábět, se obnovuje a bude možno ji v rozumných mezích využívat. Naopak zásoby uhlí, uranu, ropy a zemního plynu vystačí při současném tempu spotřeby a způsobu využívání jen pro několik příštích generací. 

Je pravda, že získávání energie z obnovitelných zdrojů je možné pouze s pomocí technických zařízení (kolektory pro sluneční ohřev vody, fotovoltaické články, větrné elektrárny atd.), jejichž cena je relativně vysoká. Kvůli této skutečnosti nemůže čistá energie cenové konkurovat produkci fosilních a jaderných zdrojů. Prospěšnost rozvoje obnovitelných zdrojů je ovšem natolik zřejmá, že se vyplatí hledat cesty k překonání tohoto handicapu. Moderní obnovitelné zdroje energie nepřispívají k vážnému problému globálních změn klimatu a snižují naší závislost na velkých centralizovaných zdrojích. Obnovitelné zdroje dále podporují vznik nových pracovních míst a ekonomický rozvoj obcí. Představují dobrou podnikatelskou příležitost pro zemědělce i venkovské regiony, kde nahrazují dovážené fosilní energetické zdroje. Podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů jsou ve venkovských regionech dokonce příznivější než ve městech. Jejich velkou devízou je územní rozptýlenost. Na rozdíl fosilních paliv, jejichž zásoby jsou soustředěny v několika málo regionech a nejvýhodněji se zpracovávají ve velkokapacitních zařízeních, je potenciál obnovitelných zdrojů rovnoměrně rozložen. Proto lze obnovitelnou energii s minimálními nároky na dopravu využívat i v nejodlehlejších oblastech. Třebaže podmínky pro využití slunečního záření jsou nepochybně příznivější v severní Africe než ve Skandinávii a vítr fouká silněji na mořském pobřeží než v české kotlině, lze uvedené zdroje i na těchto méně výhodných místech efektivně využívat.

solar.jpg Rozhodnutí investovat do zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie znamená podstatné snížení závislosti na dodávkách energetických společností (uhelných skladů, plynárenských a elektroenergetických závodů). Aktivní přístup k obnovitelným zdrojům přináší také obcím výrazná pozitiva. Nejlépe je můžeme ukázat na příkladu obecní kotelny na spalování biomasy .  Kotelna jako lokální energetický zdroj pomáhá udržet peníze v obcích, neboť odběratelé platí za energii místnímu provozovateli. V případě, že výtopna na biomasu nahradí kotle na tuhá paliva, dojde k významnému omezení lokálního znečištění ovzduší. Výstavba i provoz zařízení vytvoří v obci pracovní příležitosti.

Solární kolektory
na ohřev teplé užitkové vody najdou uplatnění hlavně na střechách rodinných domů, lze je ovšem využívat i v objektech provozovaných obcí (školy, školní jídelny). Vedle podstatné úspory energie potřebné k ohřevu (především, ale nejenom, v letních měsících) přináší také montáž a údržba solárních systémů nové pracovní příležitosti.

Rovněž energii větru mohou díky malým větrným elektrárnám využívat jednotlivci na velkém množství lokalit, výhodné jsou zejména pro podnikatele, kteří spotřebovávají větší množství energie pro svoji výrobu. Přestože vzhledem k připojení na síť nespotřebovává majitel elektrárny přímo „svoji“ elektřinu, přínos větrné elektrárny pocítí při nižších platbách rozvodné společnosti.

Rozhodně není třeba se obávat, že by instalace zařízení k výrobě energie z obnovitelných zdrojů byla experimentem s nejistými výsledky. Základní technologie jsou již v současnosti plně zvládnuty a opakovaně prověřeny. Při dodržení vyzkoušených postupů je riziko špatného fungování zařízení minimální. Řadě zbytečných zádrhelů se můžeme vyhnout, když přebereme zkušenosti lidí, kteří již stejné zařízení již nějakou dobu provozují, nebo si necháme poradit od odborníka.

Zdroj Hnutí DUHA: Jak využívat obnovitelné zdroje energie ke stažení zde 

Další informace

Očekávané dopady klimatické změny ve městech

Prostředí města je specifické a stejně tak jsou specifické dopady klimatické změna na města.

Fenomén tepelného ostrova města

Během žhavých letních dní absorbují budovy, ulice, náměstí velké množství slunečního záření, které v podobě tepla zpětně vyzařují. Kvůli tomu je ve městě vyšší teplota než v okolní krajině. Problematické bývají obzvláště noci, kdy teplota neklesne natolik, aby se město a tím i jeho obyvatelé mohli ochladit.

Městu neprospívá, pokud je příliš hustě zastavěné. V takovém případě se chladnější vzduch nemůže dostat do centra města, nemůže se vytvořit průvan.

Bleskové povodně

V důsledku vysoké zastavěnosti, zpevnění většiny ploch ve městě a malého podílu zeleně mohou intenzivní srážky způsobit bleskové povodně. Voda nemá možnost se přirozeně vsáknout a kanalizační systém někdy nezvládne její nadměrné množství pojmout.

Nízká vlhkost vzduchu

V porovnání s okolní krajinou jsou města postižena nízkou vlhkostí vzduchu. Příčinou je opět malý podíl vodních ploch a zeleně, která by pomohla město ochlazovat a vzduch zvlhčovat díky odparu.

 

Města budou do budoucna čelit jak častějším povodním, tak vlnám horka a sucha. Přičemž právě sucho a horko jsou považovány za větší problém než povodně.

Především obyvatelé, jejichž zdraví je horkem více ohroženo (staří a nemocní lidé) by měli mít možnost ochlazovat se v klimatizovaných místnostech. Při nové výstavbě ve městě a urbanistickém plánování je zapotřebí myslet na dostatečný podíl zeleně a vybudování vodních prvků. Teplotní rozdíl mezi parkem se stromy a vydlážděným náměstí může být až několik stupňů. Zvýšením podílu zeleně nejen pomůžeme ochlazovat město, ale zvýšíme i množství vody, které se může při prudkých deštích vsáknout do půdy.

Další aktuality

Přednášky pro školy

 • Zelená energie pro Českou republiku

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Větrná energetika a její možnosti v České republice

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška, která představí stav a možnosti větrné energetiky se zaměřením na Českou republiku.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Slunce – energie budoucnosti

  Délka trvání: 60 až 90 minut

  Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie. Začíná od globální klimatické změny, přes energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie (prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky ...). Rady, jak solární systém získat včetně možnosti ekonomické podpory.

  Číst dál...

Jak chránit ovzduší a klima současně