Hlavní informace

Stavba nového domu

stavba-noveho-domu

Pokud stavíme nový dům, možnosti ušetřit energii na vytápění se dramaticky rozšiřují. Moderní technologie totiž umožňují stavět domy se skutečně velmi nízkými nároky na energie. Spotřebu energie nutnou k vytápění lze například omezit až na nulu. Existují také domy, které vyrobí přebytek energií, které nespotřebují, dodávají do sítě. Takové domy už zdaleka nejsou nedosažitelné - postavit nízkoenergetický či pasivní dům není tak drahé, jak se traduje. Jeho cena bývá maximálně o deset procent vyšší, než cena obyčejného domu. S ohledem na dnešní cenu energií se taková investice vrátí do deseti let, což zdaleka přesahuje dobu, na kterou si nové bydlení pořizujeme. Bydlení v takovém domě navíc poskytuje daleko pohodlnější a zdravější podmínky. Zájemce o podrobné informace o pasivních a nízkoenergetických domech odkazujeme na webové stránky Centra pasivního domu.

 

Níže uvedené hodnoty ilustrují, jaké parametry musí splňovat dům, aby mohl být označen jako nízkoenergetický, případně pasivní.

Klasifikace budovy podle její roční potřeby tepla na vytápění

Typ stavby                                                          Potřeba energie na vytápění v kWh/m2/rok
Nízkoenergetická                                                                             50 – 70
Pasivní                                                                                       méně než 15

Pro srovnání: spotřeba na vytápění v běžném panelákovém bytě se pohybuje kolem 170 kWh/m2 ročně, v rodinném domě kolem 140 kWh/m2/rok.

Stavba nového domu vyžaduje důkladnou přípravu. Poskytnout vyčerpávajícím způsobem tyto rady není asi zdaleka v silách této webové stránky. Níže tedy alespoň naleznete základní tipy, které je dobré zohlednit.

Umístění a orientace domu

Velmi důležité je, aby dům mohl dobře využívat energii slunečního záření. Proto by měl mít většinu oken orientovanou na jih. Také je dobré se na jižní straně vyhnout překážkám, které by stály slunečnímu záření v cestě a vrhaly stín – případně se pokusit o jejich odstranění. Naopak se vyplatí severní stěnu chránit před severním větrem: například umístěním nevytápěné garáže či dílny na tuto stranu domu.

Zateplení obvodových stěn

Samozřejmostí je správná a dostatečně silná izolace obvodových stěn, která zabrání úniku tepla. Odborníci na stavbu nízkoenergetických domů doporučují tloušťku izolace 20 až 30 cm.

Kvalitní okna

Na běžném trhu jsou už okna, která i v zimním období propouštějí dovnitř domu více tepla než ven. Tohoto efektu se dosahuje pomocí speciální plastové fólie umístěné mezi skly. Fólie je průsvitná pro světlo, ale tepelné záření odráží (tzv. tepelné zrcadlo). Parametry okna dále vylepšuje vyplnění prostoru mezi skly inertním plynem (nejčastěji argonem). Výhodou takových oken je i to, že propouštějí výrazně méně hluku.

Utěsnění oken a dveří a větrání

Dnes používané technologie umožňují odstranit tepelné ztráty, které vznikají samovolným větráním zavřenými okny a dveřmi. Vnitřek domu lze téměř dokonale utěsnit. Samozřejmě je potřeba větrat, aby se vyměnil vydýchaný vzduch. Prakticky nepřetržité, ale velmi pomalé větrání je základním pilířem vytápění nízkoenergetických staveb. Jeho hlavní výhodou je, že odvětrávané teplo se neztrácí, nýbrž je v rekuperační jednotce předáváno čistému vzduchu proudícímu zvenčí dovnitř.

Odpovídající vytápění

Díky malým únikům tepla má nízkoenergetický dům menší nároky na vytápění. Významnější roli než obvykle zde může sehrát například přitápění pomocí slunečních kolektorů. S nízkými úniky tepla je třeba počítat při výběru vytápěcího systému, včetně kotle. K vytopení nízkoenergetického domu může tedy stačit malý kotel na dřevo či na plyn. Bylo by chybou pořídit kotel s vysokým výkonem a používat jej na výkon nižší – provoz potom bude méně účinný.

 

Infolist sdružení EkoWATT: Zásady výstavby nízkoenergetických domů

Další informace

Očekávané dopady klimatické změny ve městech

Prostředí města je specifické a stejně tak jsou specifické dopady klimatické změna na města.

Fenomén tepelného ostrova města

Během žhavých letních dní absorbují budovy, ulice, náměstí velké množství slunečního záření, které v podobě tepla zpětně vyzařují. Kvůli tomu je ve městě vyšší teplota než v okolní krajině. Problematické bývají obzvláště noci, kdy teplota neklesne natolik, aby se město a tím i jeho obyvatelé mohli ochladit.

Městu neprospívá, pokud je příliš hustě zastavěné. V takovém případě se chladnější vzduch nemůže dostat do centra města, nemůže se vytvořit průvan.

Bleskové povodně

V důsledku vysoké zastavěnosti, zpevnění většiny ploch ve městě a malého podílu zeleně mohou intenzivní srážky způsobit bleskové povodně. Voda nemá možnost se přirozeně vsáknout a kanalizační systém někdy nezvládne její nadměrné množství pojmout.

Nízká vlhkost vzduchu

V porovnání s okolní krajinou jsou města postižena nízkou vlhkostí vzduchu. Příčinou je opět malý podíl vodních ploch a zeleně, která by pomohla město ochlazovat a vzduch zvlhčovat díky odparu.

 

Města budou do budoucna čelit jak častějším povodním, tak vlnám horka a sucha. Přičemž právě sucho a horko jsou považovány za větší problém než povodně.

Především obyvatelé, jejichž zdraví je horkem více ohroženo (staří a nemocní lidé) by měli mít možnost ochlazovat se v klimatizovaných místnostech. Při nové výstavbě ve městě a urbanistickém plánování je zapotřebí myslet na dostatečný podíl zeleně a vybudování vodních prvků. Teplotní rozdíl mezi parkem se stromy a vydlážděným náměstí může být až několik stupňů. Zvýšením podílu zeleně nejen pomůžeme ochlazovat město, ale zvýšíme i množství vody, které se může při prudkých deštích vsáknout do půdy.

Další aktuality

Přednášky pro školy

 • Zelená energie pro Českou republiku

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Větrná energetika a její možnosti v České republice

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška, která představí stav a možnosti větrné energetiky se zaměřením na Českou republiku.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Slunce – energie budoucnosti

  Délka trvání: 60 až 90 minut

  Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie. Začíná od globální klimatické změny, přes energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie (prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky ...). Rady, jak solární systém získat včetně možnosti ekonomické podpory.

  Číst dál...

Jak chránit ovzduší a klima současně