Hlavní informace

Technicky a finančně náročnější opatření

Rozhodli jste se provést sérii náročnějších opatření. Vašim hlavním důvodem je patrně ekonomické hledisko – víte, že dnes platíte za energie zbytečně moc a tušíte, že jak elektřina, tak plyn budou v budoucnu stále dražší. Všechna zlepšení, která provedete – provedete-li je chytře a kvalitně vám takový zisk přinesou. Záleží sice na druhu použité technologie, obecně ale platí, že vložené náklady se do několika (zpravidla méně než deseti) let vrátí.

Instalace solárních kolektorů

Instalací solárních kolektorů propojených se zásobníkem teplé vody lze dosáhnout výrazných úspor energie. Zejména v případě průmyslově vyráběných bývají úspory nezanedbatelné. Není pravda, že se pro naše podmínky nehodí. Při správné instalaci, kterou raději svěříme odborné firmě, nám mohou spolehlivě pokrývat spotřebu většiny teplé vody v domácnosti.

Vnější zateplení obvodových stěn

Instalace desek izolačního materiálu na obvodovou stěnu domu významně omezí úniky tepla přes zeď ven. Instalace není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát a její neodborné provedení může napáchat více škod než užitku (začne po čase odpadávat, plesnivějí zdi ap.). Měla by být proto provedena profesionální firmou.
Velmi důležité je správně zvolit tloušťku izolace. Lidé si často neuvědomují, jak je správná tloušťka izolace pro úspory tepla důležitá a že se jedná o naprosto zásadní věc. Odborníci se shodují, že používat např. polystyren tenčí než 15 cm je neefektivní. Ideální tloušťka je 20 cm. Snaha ušetřit na tenčím materiálu pak znamená neúměrně menší úsporu nákladů na teplo. Při výběru tloušťky materiálu si musíme uvědomit, že podnikáme úpravu, která by měla vydržet alespoň dvacet let a že špatnou volbou či snahou ušetřit si na tuto dobu „zavíráme vrátka“ k dalším zásahům.

Zateplení stropu a podlahy

Podle podoby domu můžeme snižovat únik tepla stropem tím, že na podlahu půdy položíme izolační materiál (při zachování možnosti po půdě chodit). Druhou možností je vyplnění prostoru mezi stropními trámy (nebo v případě ploché střechy prostoru mezi stropem a střechou) vhodným izolačním materiálem.
Tepelná izolace podlahy u nepodsklepených místností přichází v úvahu spíše při celkové rekonstrukci podlah.

Výměna kotle

Životnost kotlů se výrazně liší podle jednotlivých výrobků, druhu paliva i provozních podmínek. Pokud ale nemáme v plánu stěhování, dříve či později na výměnu kotle dojde. Když už nás to potkalo, máme také příležitost k úspoře energie i nákladů na vytápění. Při výměně kotle lze uvažovat o změně paliva, kterým jsme dosud vytápěli. Vytápění elektřinou je již v současné době extrémně drahé a z pohledu emisí CO2 naprosto nevyhovující. Domácnosti, které díky vládním podporám v minulosti přešly na vytápění elektrokotli, již velmi často dnes topí jiným palivem. Topení plynem je pohodlné, oproti uhlí i ekologicky méně náročné. Při pořizování kotle na plyn je ale potřeba vzít v úvahu skutečnost, že cena plynu v budoucnosti významně poroste. Zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že z hlediska dnešních i budoucích nákladů na vytápění je velmi perspektivní pořídit si efektivní kotel na spalování biomasy. Nejlevnější je spalovat v něm dřevo. Pohodlnější, ale dražší (byť v budoucnu stále oproti plynu nejlevnější) je vytápění dřevěnými briketami či peletami. Takové vytápění je zároveň i ekologicky nejčistší.

Pozor – v kotli, ať již na biomasu či uhlí, v žádném případě nespalujeme domovní odpad. Pálením plastů a dalších odpadků totiž vznikají tisíce velmi jedovatých sloučenin, které zůstávají v našem okolí, které dýcháme.

Při koupi kotle, bez ohledu na druh paliva, zvažujeme vedle ceny či životnosti také možnosti regulace. Důležitým momentem je pak dimenzování (určení výkonu) kotle. Pokud jsme během životnosti starého kotle přistoupili k úsporným opatřením, případně do nich hodláme investovat v blízké budoucnosti, koupíme kotel menší, který stačí pokrýt sníženou spotřebu tepla.

Další informace

Očekávané dopady klimatické změny ve městech

Prostředí města je specifické a stejně tak jsou specifické dopady klimatické změna na města.

Fenomén tepelného ostrova města

Během žhavých letních dní absorbují budovy, ulice, náměstí velké množství slunečního záření, které v podobě tepla zpětně vyzařují. Kvůli tomu je ve městě vyšší teplota než v okolní krajině. Problematické bývají obzvláště noci, kdy teplota neklesne natolik, aby se město a tím i jeho obyvatelé mohli ochladit.

Městu neprospívá, pokud je příliš hustě zastavěné. V takovém případě se chladnější vzduch nemůže dostat do centra města, nemůže se vytvořit průvan.

Bleskové povodně

V důsledku vysoké zastavěnosti, zpevnění většiny ploch ve městě a malého podílu zeleně mohou intenzivní srážky způsobit bleskové povodně. Voda nemá možnost se přirozeně vsáknout a kanalizační systém někdy nezvládne její nadměrné množství pojmout.

Nízká vlhkost vzduchu

V porovnání s okolní krajinou jsou města postižena nízkou vlhkostí vzduchu. Příčinou je opět malý podíl vodních ploch a zeleně, která by pomohla město ochlazovat a vzduch zvlhčovat díky odparu.

 

Města budou do budoucna čelit jak častějším povodním, tak vlnám horka a sucha. Přičemž právě sucho a horko jsou považovány za větší problém než povodně.

Především obyvatelé, jejichž zdraví je horkem více ohroženo (staří a nemocní lidé) by měli mít možnost ochlazovat se v klimatizovaných místnostech. Při nové výstavbě ve městě a urbanistickém plánování je zapotřebí myslet na dostatečný podíl zeleně a vybudování vodních prvků. Teplotní rozdíl mezi parkem se stromy a vydlážděným náměstí může být až několik stupňů. Zvýšením podílu zeleně nejen pomůžeme ochlazovat město, ale zvýšíme i množství vody, které se může při prudkých deštích vsáknout do půdy.

Další aktuality

Přednášky pro školy

 • Zelená energie pro Českou republiku

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Větrná energetika a její možnosti v České republice

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška, která představí stav a možnosti větrné energetiky se zaměřením na Českou republiku.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Slunce – energie budoucnosti

  Délka trvání: 60 až 90 minut

  Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie. Začíná od globální klimatické změny, přes energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie (prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky ...). Rady, jak solární systém získat včetně možnosti ekonomické podpory.

  Číst dál...

Jak chránit ovzduší a klima současně