Hlavní informace

Tiskové zprávy

5. 12. 2007

Pár čísel z učebnic pro prezidenta

Rozdíl globální průměrné teploty mezi dneškem a vrcholem poslední doby ledovou činí 4–7 stupňů Celsia, podotklo Hnutí DUHA v reakci na dnešní výroky prezidenta. Pouhých několik stupňů průměrné globální teploty tedy pro podnebí znamená dramatický výkyv, řekla ekologická organizace. Připomněla, že rozdíl mezi lokálními teplotami je něco úplně jiného.

Číst dál...

28. 11. 2007

Vyjednávání na Bali: vysoké emise Česka představují závazek vůči zbytku světa

Na klimatických jednáních na Bali se Česká republika může ovlivnit pokrok v přípravě nové globální dohody o ochraně klimatu. České emise skleníkových plynů na počet obyvatel i na HDP patří mezi nejvyšší mezi rozvinutými zeměmi. Z toho pro Česko vyplývá závazek prosazovat ambiciózní domácí cíle ve snižování emisí a také odpovědnost tyto cíle naplňovat.

Číst dál...

17. 11. 2007

Globálním změnám podnebí se lze vyhnout: vědci shrnuli, v čem se už kompletně shodují

Vědci už – po několika desetiletích výzkumu – mají hodně přesné propočty, jak by se globální podnebí měnilo, pokud budou pokračovat exhalace skleníkových plynů. Vyplývá to z dnes publikované souhrnné zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu. Podle českých ekologických organizací zpráva pomůže i domácí politické debatě, protože shrnuje nejnižšího společného jmenovatele odborníků: uvádí pouze závěry, na kterých se shodla kompletní vědecká komunita.

Číst dál...

18. 10. 2007

18. října byly spuštěny stránky klimatické koalice

   Na poli ekologické osvěty začaly sloužit internetové stránky www.zmenaklimatu.cz. Mají za cíl získat podporu co nejrůznorodějšího spektra zájmových skupin, jednotlivců i široké veřejnosti pro nutnost ochrany klimatu v České republice.  Zájemci proto na stránkách najdou základní informace o jejích příčinách a  důsledcích doplněnou odkazy na odborné studie, zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu, prezentace předních odborníků či infomateriály pro veřejnost.
  

Číst dál...

14. 10. 2007

Informace pro novináře

Aktuálně ke konferenci OSN v Durbanu 2011 

Pro novináře je k dispozici ke stažení infolist. Dočtete se v něm, která témata jsou pro nadcházející summit klíčová a jaká je historie klimatických vyjednávání. Dále je přiblížena praktická stránka fungování konference. V závěru samozřejmě nechybí kontakty na zástupce nevládních organizací, kteří jsou na jednání přítomni a zároveň i na ty, kteří sledují durbanské dění z České republiky.

Aktuálně ke KODAŇské konferenci

Pro novináře je k dispozici ke stažení infolist, který poskytuje praktické informace o konferenci, shrnuje dosavadní vývoj vyjednávání  a vysvětluje nadcházející průběh jednání, pozice jednotlivých států a kontakty na zástupce českých nevládních organizací, kteří budou na konferenci přítomni.

Klimatická koalice

Česká klimatická koalice je neformální platformou českých nestátních, neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprácí a humanitární pomocí. Koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskuzi o změnách klimatu a jejich dopadech, obzvláště pak v rozvojových zemích. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdělávání, výzkum a informování novinářů. Klimatická koalice působí celostátně i na mezinárodní úrovni.

Novinářům můžeme nabídnout:

* kvalifikované komentáře k aktuálním domácím i mezinárodním tématům týkající se změny klimatu;
* podkladové materiály k tématu globálního oteplování popř. dalším věcem, na které právě pracujete;
* zasílání tiskových zpráv;
* kontakty na odborníky a vědecké pracovníky.


Na této stránce naleznete odkazy na:

* aktuální i archivní tiskové zprávy klimatické koalice;
* registraci k odběru tiskových zpráv do Vašeho e-mailu;
* stručné a přehledné informační materiály k tématu změny klimatu;
* kontakty na zástupce jednotlivých organizací klimatické koalice.

Za Váš zájem o téma změny klimatu předem děkujeme.  

Číst dál...

27. 9. 2007

Uhelná elektrárna špiní stejně jako všechna auta

Největší uhelný zdroj ČEZ – elektrárna Prunéřov – vypouští zhruba stejně oxidu uhličitého jako všechna česká osobní auta dohromady [1]. Ukázal to registr exhalací z průmyslových provozů, který dnes zveřejnilo ministerstvo životního prostředí [2].

Číst dál...

24. 9. 2007

Ekologické organizace k prezidentově projevu

Čeští politici by měli vést praktickou, věcnou debatu, jak globální změny podnebí postihnou chudé země a co můžeme podniknout ke snížení vysoké uhlíkové náročnosti české ekonomiky, řekly dnes ekologické organizace. Komentovaly tak prezidentův projev v OSN, který označily za vágní ideologickou rétoriku.

Číst dál...

11. 9. 2007

Prezident je tváří kampaně pro organizaci, kterou platí ropná společnost

Více než sto tisíc dolarů sponzorských příspěvků od ropné společnosti ExxonMobile dostala loni americká politická organizace Heartland Institute, v jejíchž reklamách v tisku vystupuje prezident Václav Klaus. 

Číst dál...

12. 7. 2007

Vědci rozbili ústřední tezi prezidentova filmu

Nová vědecká studie [1] rozbila ústřední argument kontroverzního filmu, jenž polemizuje s výsledky klimatologických výzkumů a který nedávno prezentoval prezident Václav Klaus. Statistické propočty totiž ukázaly, že sluneční záření, jež podle snímku má být hlavní příčinou dosavadního oteplování, ve skutečnosti vykazuje přesně opačný trend.

Číst dál...

4. 7. 2007

Stanovisko klimatologů pomůže zdravé debatě

Hnutí DUHA uvítalo dnešní stanovisko českých klimatologů jako důležitý, velmi přínosný podklad pro domácí veřejnou debatu. Kompletní stanovisko: http://press.avcr.cz/aktuality.php?id=65

Číst dál...

Další informace

Další aktuality