Hlavní informace

Uhelná komise musí mít jasné zadání: navrhnout co nejrychlejší konec těžby a spalování uhlí O podobě komise dnes jednají ministři
6. 5. 2019

uhelna-komise-musi-mit-jasne-zadani-navrhnout-co-nejrychlejsi-konec-tezby-a-spalovani-uhli-o-podobe-komise-dnes-jednaji-ministri

Dnes budou jednat ministři průmyslu Karel Havlíček a životního prostředí Richard Brabec o podobě komise k ukončení využívání uhlí v ČR [1]. Ekologické organizace zveřejňují svoji představu o zadání a fungování tohoto uskupení.

Vznik “uhelné komise po vzoru Německa” avizoval ministr Brabec po první studentské stávce za ochranu klimatu v polovině března [2] a nyní to potvrdil i vicepremiér a ministr Havlíček - s tím, že to bude jedna z hlavních věcí, které bude potřeba dělat [1].

Zahájení férové debaty všech zájmových skupin o způsobu co nejrychlejšího ukončení závislosti na tomto palivu je podle ekologických organizací správný krok. Konec těžby a spalování uhlí (stejně jako rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a úspory energie) považují za naprostou nutnost, pokud chce ČR splnit svůj díl odpovědnosti za udržení růstu globální teploty na relativně bezpečné úrovni a také vyčistit ovzduší, které máme druhé nejšpinavější v EU. Vzhledem k velkým přebytkům současné výroby elektřiny a nevyužitým možnostem čistých obnovitelných zdrojů je možné již v roce 2030 ukončit výrobu v uhelných elektrárnách bez toho, že by nám elektřina chyběla [3].

pondělí 6. května 2019

Dnes budou jednat ministři průmyslu Karel Havlíček a životního prostředí Richard Brabec o podobě komise k ukončení využívání uhlí v ČR [1]. Ekologické organizace zveřejňují svoji představu o zadání a fungování tohoto uskupení.

Vznik “uhelné komise po vzoru Německa” avizoval ministr Brabec po první studentské stávce za ochranu klimatu v polovině března [2] a nyní to potvrdil i vicepremiér a ministr Havlíček - s tím, že to bude jedna z hlavních věcí, které bude potřeba dělat [1].

Zahájení férové debaty všech zájmových skupin o způsobu co nejrychlejšího ukončení závislosti na tomto palivu je podle ekologických organizací správný krok. Konec těžby a spalování uhlí (stejně jako rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a úspory energie) považují za naprostou nutnost, pokud chce ČR splnit svůj díl odpovědnosti za udržení růstu globální teploty na relativně bezpečné úrovni a také vyčistit ovzduší, které máme druhé nejšpinavější v EU. Vzhledem k velkým přebytkům současné výroby elektřiny a nevyužitým možnostem čistých obnovitelných zdrojů je možné již v roce 2030 ukončit výrobu v uhelných elektrárnách bez toho, že by nám elektřina chyběla [3].

Komise však musí dostat správné zadání. Ekologické organizace považují za klíčové následující body:

 • Konec uhlí: jasným cílem komise musí být návrh postupu a harmonogramu snižování spotřeby uhlí a termínu úplného ukončení jeho těžby a spalování.
 • Reálná řešení: není možné v zadání předjímat řešení, čím uhlí nahradit (například výstavbu nových jaderných reaktorů), jinak se komise dostane do slepé uličky (tak jako dosavadní jaderné snahy státu).
 • Práce komise nesmí krýt nečinnost politiků: již nyní je celá řada praktických příležitostí a vládou dávno schválených opatření pro útlum uhelné energetiky, se kterými nemá smysl čekat na rozhodnutí komise (například splnění limitů pro znečištění ovzduší bez výjimek a bez tolerance odchylek měření, penalizace nízkoúčinné výboru elektřiny z uhlí i spalování uhlí v domácnostech, jak požaduje schválená Státní energetická koncepce, nerozšiřování těžby na velkolomu Bílina či zastavení prodeje uhelných elektráren do soukromých rukou, aby stát neztratil možnost je uzavřít).

Aby práce komise měla význam a zajistila široký společenský konsensus, musí kromě uvedených tří základních bodů zadání také splňovat následující:

 • Mít vyvážené složení z hlediska počtu zástupců a zástupkyň jednotlivých zájmových skupin i jejich odbornosti a rozhodovat konsensuálně.
 • Mít reálný čas na práci a pracovat intenzivně - komise by měla dokázat splnit zadání v reálném časovém horizontu nejvýše jednoho roku a zodpovídat se vládě, která ji zřídí.
 • Být transparentní, tedy informovat o průběhu a výsledcích svých jednání a zveřejňovat podklady, se kterými pracuje. Jednotlivé členky a členové musí mít možnost informovat veřejnost.

Německá uhelná komise (která má být inspirací pro českou) jednala od června 2018 do ledna 2019, měla 28 členů a členek – zástupců a zástupkyň průmyslu, sektoru energetiky, vědecké obce, malých a středních podniků, odborů a ekologických nevládních organizací. Poradní hlas měli zástupci a zástupkyně Spolkového sněmu a uhelných spolkových států [4]. Výsledkem je doporučení ukončit využívání uhlí do roku 2038 (a pokud možno do 2035), velmi rychlé uzavření uhelných elektráren odpovídající 12-ti násobku největší české uhelné elektrárny Počerady a rozsáhlá finanční podpora spolkovým zemím, kde se nyní těží a spaluje uhlí [5].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA a člen Rady Klimatické koalice, řekl:

“Je nejvyšší čas na intenzivní diskusi o praktickém zajištění úplného konce uhlí v Česku. Komise je správný krok, pokud bude mít jasné zadání, že má přijít s praktickým řešením a nebude zástěrkou pro nečinnost ministerstev. Ukončit těžbu a spalování uhlí prostě musíme, kvůli zdraví lidí i změně klimatu. Technické, ekonomické a sociální výzvy spojené s koncem uhlí jsme schopni vyřešit. Jsme země se silným průmyslem i potenciálem pro rozvoj domácích čistých obnovitelných zdrojů a chytrých inovací. Naopak pokračování ve fosilní závislosti by přineslo nezvladatelnou změnu klimatu, která by poškodila všechny.”

 

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl:

“Je zjevné, že téměř třicet let staré územní ekologické limity těžby uhlí již nestačí. Fungují jako spolehlivá ochrana obcí ohrožených těžbou, ale klima a ovzduší chrání jen nepřímo a hlavně nedostatečně. Pokud se chceme vyhnout katastrofálním změnám klimatu, musíme nechat v zemi i část uhlí, které by bylo možné v rámci platných územních ekologických limitů vytěžit. Velkolomy Vršany a Bílina přitom chtějí jejich vlastníci provozovat nejméně do roku 2050. To je naprosto nepřijatelné.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Česká energetika už dlouho zaostává. Souručenství fosilně jaderných společností a politiků zatím vždy dokázalo zastavit jakékoliv pokusy o její modernizaci. Stát musí hned začít dělat, k čemu se zavázal a více využívat domácí obnovitelné zdroje energie.”

 

Edvard Sequens, předseda Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, řekl:

“Uhelná komise nebude mít smysl, pokud by v podtextu zadání měla navrhnout nahradit jednu problémovou technologii jinou neméně problémovou, tedy posilování podílu jaderných elektráren. A zrovna tak, pokud by měla jen odvést pozornost od skutečných vládních kroků, které budou rozhodovat o podobě naší energetiky v následujících desítkách let.”

 

 

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Edvard Sequens, Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz

Poznámky pro editory:

[1] O jednání stanoveném na pondělí 6. května v 16:00 informoval členy a členky Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na jednání dne 3. května 2019. Zároveň uvedl, že komise vznikne a bude jedním z hlavních aktů, které bude potřeba udělat.

[2] https://oenergetice.cz/uhli/brabec-by-chtel-zalozit-takzvanou-uhelnou-komisi-po-vzoru-nemecka

[3] http://www.chytraenergie.info/images/stories/Czech-Grid-Without-Coal-By-2030_fin.pdf

[4]

Německá uhelná komise vznikla na základě koaliční smlouvy jako jeden z nástrojů naplňování závazků Pařížské dohody. Spolková vláda schválila její vznik 6. června 2018. Komise pracovala 7 měsíců, 26. ledna 2019 zveřejnila 275 stránkovou závěrečnou zprávu.

Ač původní název komise zněl „Růst, strukturální změna a zaměstnanost“, záhy se vžilo označení „Uhelná komise“. Komise měla 28 členů – zástupců a zástupkyň průmyslu, sektoru energetiky, vědců, malých a středních podniků, odborů a ekologických nevládních organizací. Rozhodovala hlasováním 2/3 většinou. S hlasem poradním se jejího jednání dále účastnili 3 poslanci spolkového parlamentu a rovněž zástupci a zástupkyně šesti spolkových zemí dotčených výrobou elektřiny z uhlí. Všestrannou podporu práci Komise poskytoval speciální vládní výbor, na kterém se podílela 4 spolková ministerstva: hospodářství a energetiky, životního prostředí, vnitra a práce a sociálních věcí. Se statutem hosta se účastnil úřad kancléřky. Uhelná komise (komise občanské společnosti) uskutečnila 16 zasedání, 3 výjezdy do dotčených regionů, vyslechla 60 expertů.

Na závěrečném zasedání, které trvalo 21 hodin, přijala poměrem hlasů 27:1 následující hlavní rozhodnutí:

1. Definitivní ukončení činnosti uhelných elektráren v roce 2038, pokud možno ale 2035 či dříve

2. Cestovní mapu ukončování výroby elektřiny z uhlí s jasnými milníky (trvalé snižování počínaje rokem 2022)

3. Poskytování rozsáhlé podpory dotčeným spolkovým zemím ve výši 40 miliard EUR za 20 let

4. Rozsáhlá opatření na podporu zaměstnanosti – pokud možno ve spolupráci s výrobci elektřiny

5. Značné kompenzace v cenách elektřiny

Jako fakt vstupovalo do jednání uhelné komise dřívější rozhodnutí německé vlády o ukončení provozu jaderných elektráren v roce 2022.

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nemecko-melo-ukoncit-spalovani-uhli-v-roce-2038-ci-jiz-2035-jde-o-kompromis-s-uhelnymi

Další informace

Další aktuality

 • evropsti-lidri-se-nedohodli-jak-snizovat-emise-greenpeace-pozaduje-svolani-krizoveho-summitu
  21. 6. 2019
  Evropští lídři se nedohodli, jak snižovat emise. Greenpeace požaduje svolání krizového summitu Premiér Andrej Babiš spolu s lídry Estonska, Polska a Maďarskem potopil na včerejším jednání Evropské rady ambice EU být do do roku 2050 uhlíkově neutrální, a vyhnout se tak nejdrastičtějším dopadům změn klimatu. Byla to poslední šance, kdy mohla EU před summitem OSN o klimatu, který se uskuteční v září v New Yorku, dohodnout omezení emisí v souladu s Pařížskou dohodou.
 • dejme-v-eurovolbach-hlas-detem-a-prirode

  Dejme v Eurovolbách hlas dětem a přírodě

  Kandidáti a kandidátky, které si nyní zvolíme do Evropského parlamentu, budou dělat rozhodnutí, která mohou ovlivnit i budoucnost tak vzdálenou, že se jí možná sami nedožijí. Dožijí se jí ovšem dnešní děti. Při současném stavu životního prostředí je víc než pravděpodobné, že to nebude budoucnost příliš pěkná. Jenomže děti bohužel volit nemůžou. Jak to změnit popisuje koordinátorka Klimatické koalice Michaela Pixová v článku na svém blogu, který zde sdílíme: 

 • zvlastni-zprava-ipcc-ke-globalnimu-otepleni-o-1-5-c
  8. 10. 2018

  Zvláštní zpráva IPCC ke...

  Nová vědecká zpráva nastiňuje scénáře udržení globálního oteplení na 1,5 °C