Hlavní informace

Prohlášení ke klimakempu
21. 6. 2017

Společné prohlášení k prvnímu českému klimakempu.

Společně za klimatickou spravedlnost a budoucnost bez uhlí

Změna klimatu je nepochybně nejvýznamnějším rizikem, kterému lidstvo v současnosti čelí. Pokud bude změna klimatu (zejména nárůst průměrné globální teploty) pokračovat dosavadním tempem, bude svět, který předáme našim dětem a vnukům, velmi odlišný od světa, do něhož jsme se narodili.

V sázce jsou životy desítek milionů lidí, kvalita života miliard dalších, vyhubení desítek tisíc živočišných a rostlinných druhů, tropické pralesy i biologická rozmanitost života v oceánech. Vědci se přitom shodují, že za většinu dosavadního i hrozícího nárůstu teplot si může naše civilizace sama. Hlavní příčinou je spalování fosilních paliv, jako je ropa a uhlí, významnou roli ale hraje i likvidace světových pralesů a zemědělství či chemický průmysl.

Řešení klimatické krize je proto v našich rukou. Miliony lidí po celém světě již nyní čelí dopadům klimatických změn. Fosilní průmysl ovlivňuje osudy obyčejných lidí ať už v obcích, kde uhlobaroni chtějí vyhánět lidi z domovů, v posvátných indiánských oblastech, které chtějí ropné společnosti zabírat pro své ropovody, nebo všude tam, kde extrémní vlivy počasí berou lidem domovy a možnost obživy. V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde v budoucnosti na mnoha místech planety ke snížení výnosů úrody, zmizení pitné vody i úhynu hospodářských zvířat. Kritické dopady se očekávají zejména v nejchudších rozvojových státech, kde lidé již dnes trpí podvýživou a hladem. Změny klimatu navíc ovlivní možnosti těchto států vypořádat se s bídou, zlepšit zdravotní péči, vzdělání nebo zajistit lepší dodávky energie.

Proto je nutné, abychom se postavili za klimatickou spravedlnost, za svá práva na čisté ovzduší či bezpečí svých domovů před velkorypadly.

Vítáme aktivity spojené s prvním českým Klimakempem, který organizuje iniciativa Limity jsme my a jehož součástí mají být mimo jiné přednášky, workshopy, debaty a další formy občanské angažovanosti za ukončení těžby a spalování uhlí.

Jsme rádi, že jsou lidé aktivní a že se celosvětové hnutí za ukončení těžby a spalování fosilních paliv a za klimatickou spravedlnost rozrůstá a je mnohem aktivnější i v České republice.

Změna klimatu je naléhavý problém. Problém, který se týká nás všech. A proto se za budoucnost bez fosilních paliv musíme všichni společně postavit. Držíme organizátorům a organizátorkám palce a apelujeme na všechny účastníky a účastnice kempu, aby dodržovali základní hodnoty hnutí Limity jsme my, mezi něž patří nenásilí a tolerance.

Další informace

Další aktuality