Hlavní informace

Znečištění ovzduší automobily ohrožuje zdraví lidí i ledovce Arktidě

Plzeň/Budapešť: Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) na dvoudenní mezinárodní konferenci v Budapešti prezentovalo svou práci pro čistější ovzduší a ochranu klimatu. Projekt koordinovaný CpŽPZ je zaměřen na znečištění ovzduší ve městech zejména automobilovou dopravou a usiluje o přenesení pozitivních zahraničních zkušeností s efektivními opatřeními do českých podmínek.

 

„Experti z Německa a Maďarska prezentovali aktuální informace o probíhajícím výzkumu negativních vlivů jemných uhlíkových částeček, kterými zamořují ovzduší měst hlavně dieselové motory automobilů. Vdechování takových částic vážné ohrožuje lidské zdraví. Ale významně se také podílejí na změně klimatu, zejména na zrychleném tání polárních ledovců v Arktidě“, uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

„Podle provedených analýz by občané Česka patřili v Evropě mezi ty, kterým by ambicióznější politika ochrany klimatu mohla přinést největší výhody v podobě čistějšího ovzduší a lepšího zdraví. Je velká škoda, že české úřady více nevyužívají synergií mezi opatřeními pro ochranou ovzduší a efektivní klimatickou politikou,“ konstatovala americká expertka Catherine Witherspoon, bývalá výkonná manažerka California Air Resources Board.

Mezinárodní konferenci „Soot-free for Climate and Health“ předsedal Péter Rudnai, hlavní expert maďarského Institute for Environmental Health a prezident maďarské Společnosti lékařů pro životní prostředí (Society of Doctors for the Environment). Program konference se zabýval problematikou znečištění ovzduší měst jemnými prachovými částicemi, z hlediska jejich zdravotních a klimatických dopadů, ale také z pohledů právních, ekonomických a politických. Pozornost byla věnována i organizačním, technickým s legislativním opatřením pro zlepšení kvality ovzduší ve městech.

“Znečištění ovzduší prachem způsobuje každý rok smrt více než 300 tisíc Evropanů. Největší nebezpečí představují v ovzduší velice jemné uhlíkové částice, které vznikají ve velké míře při spalování nafty v dieselových motorech. Jejich množství v ovzduší je přitom možné poměrně rychle a efektivně snížit. V blízké době by proto mělo být samozřejmé, že všechna zařízení s dieselovými motory budou vybavena prachovými filtry pro zachycování těchto nebezpečných částic,“ konstatoval Dr. Axel Friedrich, mezinárodní expert v oblastí dopravy a životního prostředí.

„Prezentaci našich zkušenosti vyslechli se zájmem nejen partneři mezinárodního projektu, jehož aktivity v České republice koordinujeme, ale také řada maďarských odborníků, zástupců veřejné správy, politiky či byznysu. Kromě dotazů na naše konkrétní aktivity se účastníci konference zajímali zejména o to, v jakém stavu je projednání návrhu změny zákona ovzduší, která by obcím v České republice umožnila vyhlašovat nízkoemisní zóny,“ uvedl Šuta a doplnil: „Ty fungují úspěšně zejména v Německo, ale dobré zkušenosti nimi mají také např. v Dánsku, Švédsku, Holandsku a dalších zemích.“

Poznámky pro editory: Centrum pro životní prostředí a zdravé (CpŽPZ) vzniklo koncem roku 2009 jako občanské sdružení. Zaměřuje své aktivity zejména na problematiku nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik
tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta@centrum.cz

Dr. Axel Friedrich, mezinárodní expert v oblasti dopravy a životního prostředí (německy, anglicky)
Tel.: +49 152 294 83857, e-mail: axel.friedrich.berlin@gmail.com

Catherine Witherspoon, bývalá výkonná manažerka California Air Resources Board (anglicky)
Tel.: 001-916-798-7511 e-mail: cew@jps.net

Další informace

Další aktuality