Hlavní informace

Studie: Snížení exhalací zlepší zdraví obyvatel

Brusel/Praha: Dnes zveřejněná studie evropských zdravotnických a ekologických organizací propočítala, jak se zlepší zdraví evropanů, pokud státy EU sníží emise skleníkových plynů o 30 %.(1) Menší nemocnost, pokles úmrtnosti a zkrácení doby pracovní neschopnosti v České republice vyčísluje studie pro rok 2020 na hodnotu 11 až 47 miliard Kč ročně. Roční přínos ve všech zemích Evropské unie je odhadován až na 30 miliard eur. Studie se zabývá pouze přímými vlivy snížení exhalací a nezahrnuje širší dopady klimatických změn na zdraví jako jsou povodně, extrémní vedra či šíření infekčních nemocí.

 

Evropští politici nyní jednají o navýšení evropského závazku ve snižování emisí skleníkových plynů z 20 na 30 %. Studie kalkuluje právě přínosy razantnějšího omezení exhalací pro lidské zdraví. Úspory energie, šetrné technologie nebo náhrada uhlí a ropy zemním plynem a dalšími čistějšími palivy redukují oba typy škodlivých emisí: méně uhlíkatých paliv znamená i méně znečištěné ovzduší emisemi síry, oxidy dusíku či prachem – a také méně nemocných.

Díky dalšímu omezení exhalací by lidé v České republice mohli pracovat o 132 tisíc dnů v roce více a celkově by ubylo 578 tisíc dní, kdy mají problémy s dýcháním a 55 tisíc dní, kdy užívají léky na onemocnění dýchacích cest. Sníží se počet hospitalizací s astmatem a v neposlední řadě se zvýší průměrná doba dožití obyvatel. Výsledky studie se vztahují k roku 2020 a počítají s průběžným tempem snižování emisí. Nicméně, pokud by snižování emisí začalo mnohem rychleji již v příštích letech, zdravotní přínosy se ještě zvýší – budeme kratší čas dýchat znečištěný vzduch.

MUDr. Miroslav Šuta řekl: „Důsledná evropská klimatická politika by kromě snížení emisí skleníkových plynů mohla přinést i čistější ovzduší. To by jistě přivítaly desítky milionů Evropanů, kteří trpí astmatem nebo jinými chronickými respiračními onemocněním. Ale také jejich rodiny a zdravotníci, kteří o zdraví svých pacientů pečují. Politici by proto měli naslouchat i sílícímu hlasu lékařů ve prospěch lepší ochrany klimatu a čistějšího ovzduší.“

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku dodává: „Čeští lékaři nejsou v debatě o klimatických změnách téměř slyšet. Studie, jako je tato, jim dává příležitost, aby se ozvali a pomohli zlepšit podmínky pro zdraví svých pacientů. Je jasné, že pokud jde o lidské zdraví, investice do snížení exhalací se vrací ve zlepšeném zdraví obyvatel.“

Poznámky:

(1) Celou Zprávu zpracovanou pro organizace Health and Environmet
Alliance (HEAL) a Health Care Without Harm (HCWH) lze v angličtině najít
na: http://www.env-health.org/a/3585


Informační list „Změna klimatu a lidské zdraví“ s podrobnostmi o
zdravotních dopadech měnícího se klimatu:
http://www.zmenaklimatu.cz/dokumenty/infolisty/zmena-klimatu-a-lidske-zdravi/details.html

 

Další informace

Další aktuality