Hlavní informace

Emise oxidu uhličitého klesaly, české firmy na tom bez velké námahy vydělaly 4,5 miliardy

Tisková zpráva 17. května 2010 - Centrum pro dopravu a energetiku

Celkové emise CO2 podniků zapojených do obchodování s emisními povolenkami na území České republiky byly v roce 2009 73,8 mil tun CO2, tj. o 9% nižší než v roce 2008. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil Operátor trhu s elektřinou (1). Podle analýzy Centra pro dopravu a energetiku (CDE) dostaly firmy minulý rok zdarma navíc 12,3 miliony povolenek v celkové hodnotě 4,5 miliardy Kč (2).

Největším znečišťovatelem byla v loňském roce elektrárna Prunéřov s devíti milióny tun emisí CO2 (3), na druhém místě následuje elektrárna Počerady se 6,7 mil. tun. Třetím největším emitentem je ArcelorMittal Ostrava se 4,7 mil. tun. ArcelorMittal vede také žebříček firem, které nejvíce vydělaly na povolenkách. Firmě totiž loni zbylo 2,3 mil. povolenek navíc v celkové hodnotě cca. 849 milionů Kč. Také ČEZ pro své elektrárny dostal více povolenek, než potřeboval, konkrétně o 2,2 mil. povolenek více, v celkové hodnotě 816 milionů Kč. (4)

Zbylé emisní povolenky mohou firmy prodat či si je nechat do budoucnosti. Vvyužít je lze až do roku 2020.

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku k tomuto uvedl:
„Většinu poklesu emisí přičítáme hospodářské recesi v minulém roce. Problém je v tom, že je v oběhu příliž mnoho povolenek a jsou rozdávány zdarma. Tím se snižuje jejich cena a firmy tak nejsou dostatečně motivovány investovat do moderních technologií snižujících znečištění. Pokud by se povolenky v budoucnosti prodávaly v aukci, mohl by stát např. snížit nezasloužené získy firmě ČEZ a vzniklé příjmy reinvestovat pomocí grantů na zateplování budov.“

Kontakt:
Jiří Jeřábek, telefon 775 692 169, email: jiri.jerabek@ecn.cz

Poznámky:
(1) https://www.povolenky.cz/

(2) Celkové emise ČR v 2009 73,8 mil tun CO2, přidělené povolenky 86,1 mil tun CO2. Průměrná
cena povolenek v 2009 - 14 euro, průměrný kurz CZK a EUR za 2009 26,4 Kč.

(3) Instalace s největšími emisemi CO2 za 2009 (v miliónech tun)

ČEZ, a. s. - Elektrárna Prunéřov 9,07
ČEZ, a. s. - Elektrárna Počerady 6,68
ArcelorMittal Ostrava a.s. 4,66
Sokolovská uhelná - Vřesová 4,13
ČEZ, a. s. - Elektrárna Mělník 3,40
ČEZ, a. s. - Elektrárna Tušimice 3,14
ČEZ, a. s. - Elektrárna Chvaletice 2,92
Elektrárny Opatovice - Elektrárna Opatovice 2,28
UNIPETROL -závod Energetika (Teplárna T700 a T200) 2,26
ČEZ, a. s. - Elektrárna Ledvice 2,22

Hodnota ušetřených emisních povolenek za rok 2009 v mil Kč*

ArcelorMittal Ostrava a.s. 849,14
ČEZ, a. s. - Elektrárna Tušimice 800,22
ČEZ, a. s. - Elektrárna Dětmarovice 243,55
UNIPETROL -závod Energetika (Teplárna T700 a T200) 207,31
United Energy - Teplárna Komořany 170,99
Plzeňská energetika - Teplárna ELU III 134,52
Sokolovská uhelná - Teplárna a PPC Vřesová 129,68
Dalkia - Teplárna Trmice 120,64

* průměrná cena povolenek v 2009 činí 14 euro, průměrný kurz CZK a EUR za 2009 je 26,4 Kč.

(4) ČEZ a.s., ověřené emise za 2009: 32,6 mil. tun CO2, alokované povolenky 34,8 mil. tun CO2


Centrum pro dopravu a energetiku
Na rozcestí 6, 190 00 Praha 9, tel/fax 274 816 571, www.cde.ecn.cz

Další informace

Další aktuality