Hlavní informace

Pracovní pozice: Koordinátor/ka Klimatické koalice

Klimatická koalice, platforma neziskových organizací, rozšiřuje svůj tým a hledá koordinátora/ku, která bude tvořit úzce spolupracující tým společně s koordinátorkou komunikace. 

Úkolem koordinátora/ky bude především zajistit:

 • koordinaci koalice a komunikaci s její Radou
 • spolupráci koalice se širším klimatickým hnutím na lokální, národní, evropské úrovni (networking, aktivní hledání možností spolupráce, vzájemná podpora, vytváření přehledu o dění v hnutí)
 • spolupráci a komunikaci koalice s vědci a dalšími odborníky s cílem prosazování potřebné klimatické politiky 
 • vyhledávat příležitosti pro financování činnosti Klimatické koalice a podílení se na jejich využití
 • prosazování a kontrolu klimatické politiky na národní a mezinárodní úrovni
 • vytváření společných pozic koalice k aktuálním tématům
 • pořádání veřejných akcí a spolupráci koalice na dalších projektech

Požadavky:

 • orientace v agendě ochrany klimatu a aktérech na lokální/národní/evropské/globální úrovni
 • schopnost propojovat a koordinovat skupinu organizací 
 • organizační schopnosti včetně schopnosti přípravy veřejných akcí
 • pečlivost a systematičnost
 • schopnost veřejného vystupování
 • komunikativní znalost AJ (ústně, písemně)

Výhodou:

 • zkušenosti s fundraisingem
 • zkušenost s prací v neziskových nevládních organizacích

Nabízíme vám:

 • práci, která má smysl v rozsahu cca 0,6 - 0,7 úvazku  
 • značnou svobodu rozhodování o časové organizaci Vaší práce a možnost práce z domova
 • zkušenost s prací v zavedené neziskové organizaci sídlící v Praze
 • Hrubou mzdu 34 - 38 tis. Kč při přepočtu na plný úvazek a v závislosti na množství pracovních zkušeností a specifických znalostí 

Zájemkyně a zájemci o tuto pozici mohou poslat svůj životopis a motivační dopis (obojí v angličtině) na adresu michaela.pixova@ecn.cz a to nejpozději do 12. 3. 2020. 

Osobní rozhovory proběhnou krátce po uplynutí této lhůty. Očekávaný nástup na pozici je duben 2020.

Další informace

Další aktuality