Hlavní informace

18. října byly spuštěny stránky klimatické koalice

   Na poli ekologické osvěty začaly sloužit internetové stránky www.zmenaklimatu.cz. Mají za cíl získat podporu co nejrůznorodějšího spektra zájmových skupin, jednotlivců i široké veřejnosti pro nutnost ochrany klimatu v České republice.  Zájemci proto na stránkách najdou základní informace o jejích příčinách a  důsledcích doplněnou odkazy na odborné studie, zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu, prezentace předních odborníků či infomateriály pro veřejnost.
  
Část webových stránek je zaměřena na běžného občana - spotřebitele, kterého užitečnými radami a doporučeními vybízí ke snížení produkce emisí např. při stavbě nového domu či nákupu elektrospotřebičů. Dále nabízí možnosti, jak může jednotlivec snadnými a levnými kroky při úsporách energií snížit svůj příspěvek ke globálním změnám podnebí až o desítky procent. Nejen novinářům poslouží k práci galerie fotografií, archív tiskových zpráv a možnost zasílání newsletteru či možnost prezentování komentářů v klimatickém blogu.
    „Chceme, aby naši politici přijali nový, právně závazný cíl ve snižování emisí skleníkových plynů pro Českou republiku i celou Evropskou unii. A k tomu potřebujeme podporu veřejnosti,“ prozradila další plány nevládních organizací Hana Gabrielová ze sdružení Calla.
     Vznik a provoz stránek www.zmenaklimatu.cz je součástí projektu podpořeného Heinrich-Böll-Stiftung.

Další informace může poskytnout:
Hana Gabrielová, tel.: 777 027 012, 387 310 166, hana.gabrielova@calla.cz

 

Další informace

Další aktuality