Hlavní informace

Informace pro novináře

Aktuálně ke konferenci OSN v Durbanu 2011 

Pro novináře je k dispozici ke stažení infolist. Dočtete se v něm, která témata jsou pro nadcházející summit klíčová a jaká je historie klimatických vyjednávání. Dále je přiblížena praktická stránka fungování konference. V závěru samozřejmě nechybí kontakty na zástupce nevládních organizací, kteří jsou na jednání přítomni a zároveň i na ty, kteří sledují durbanské dění z České republiky.

Aktuálně ke KODAŇské konferenci

Pro novináře je k dispozici ke stažení infolist, který poskytuje praktické informace o konferenci, shrnuje dosavadní vývoj vyjednávání  a vysvětluje nadcházející průběh jednání, pozice jednotlivých států a kontakty na zástupce českých nevládních organizací, kteří budou na konferenci přítomni.

Klimatická koalice

Česká klimatická koalice je neformální platformou českých nestátních, neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprácí a humanitární pomocí. Koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskuzi o změnách klimatu a jejich dopadech, obzvláště pak v rozvojových zemích. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdělávání, výzkum a informování novinářů. Klimatická koalice působí celostátně i na mezinárodní úrovni.

Novinářům můžeme nabídnout:

* kvalifikované komentáře k aktuálním domácím i mezinárodním tématům týkající se změny klimatu;
* podkladové materiály k tématu globálního oteplování popř. dalším věcem, na které právě pracujete;
* zasílání tiskových zpráv;
* kontakty na odborníky a vědecké pracovníky.


Na této stránce naleznete odkazy na:

* aktuální i archivní tiskové zprávy klimatické koalice;
* registraci k odběru tiskových zpráv do Vašeho e-mailu;
* stručné a přehledné informační materiály k tématu změny klimatu;
* kontakty na zástupce jednotlivých organizací klimatické koalice.

Za Váš zájem o téma změny klimatu předem děkujeme.  

Další informace

Další aktuality