Hlavní informace

ČEZ chystá dárek pro uhlobarona Tykače! Zaplatíme ho všichni svým zdravím.
30. 12. 2019

V říjnu 2019 potvrdil pro média člen představitelstva ČEZ Pavel Cyrani, že polostátní energetická firma hodlá do roku 2040 odstavit většinu svých uhelných zdrojů. Nevypadá to jako špatná zpráva, ovšem v tomto vyjádření chybí jedna důležitá věc. Nejšpinavější českou hnědouhelnou elektrárnu Počerady hodlá ČEZ provozovat do roku 2024 a poté připadne za směšnou sumu 2 miliardy korun soukromému vlastníkovi Se. ven Energy uhlobarona Pavla Tykače. Proč je to špatně?

ČEZ hodlá do roku 2040 odstavit většinu svých uhelných zdrojů

ČEZ sám uvádí, že elektrárna Počerady je na hraně technické životnosti. Členové představitelstva si také musí být vědomi, co z toho plyne. Počerady jsou největším znečišťovatelem životního prostředí ze všech uhelných elektráren v ČR,  největším českým zdrojem skleníkového oxidu uhličitého i toxické rtuti v ovzduší. Podle studie, vypracované hlavním analytikem Greenpeace Global Air Pollution Unit Lauri Myllyvirtem způsobí znečištění z elektrárny ročně 111 předčasných úmrtí nejen ve svém nejbližším okolí, ale i v dalších oblastech ČR a za jejími hranicemi. Emise z elektrárny tak nezabíjí jen v ČR. Smrt doslova vyváží do okolních evropských států. Její prodej tak působí, jako kdyby se majitel starého, smrdícího automobilu rozhodl chovat ekologicky a auto místo odvozu do šrotu prodal sousedovi. Kromě vlastního dobrého pocitu by tak vlastně nic neučinil – odpovědnost za emise jen přenesl na někoho jiného. Tleskali bychom takovému člověku a oceňovali ho za seriozní přístup k životnímu prostředí a zdraví nás všech?

Pokud tedy tento stát myslí péči o zdraví a životní prostředí vážně, je jediným řešením Počerady neprodávat a dále neprovozovat, ale okamžitě uzavřít. Uvědomují si to nejen ekologické organizace, ale také politici. Ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová například v odpovědi na výzvu #smradzpočerad pro hnutí DUHA uvedla, že “ sdílí názor, že klimatická změna je jednou z největších výzev pro lidskou společnost” a že ví, že “elektrárna Počerady patří k velmi neefektivním zdrojům a její podíl na emisích CO2 v ČR je významný.“Maláčová v dopisu dále pokračuje: „Ohledně elektrárny Počerady Vás mohu ujistit, že jako členka vlády budu jednat v souladu se s svým ústavním slibem, tak i se strategickými dokumenty České republiky, které se týkají naší reakce na změny klimatu.“

Greenpeace věří, že nejde jen o prázdné sliby a že politici současné vládní koalice budou vyvíjet v zájmu obyvatel České republiky i okolních evropských států co největší tlak na polostátní ČEZ, aby horký brambor v podobě elektrárny Počerady nepřehazoval do rukou uhlobarona Tykače. Ten totiž svým přístupem k emisím u jiné své elektrárny Chvaletice prokázal, že se zplodinami nebude bojovat investicemi, ale žádáním o výjimky, které mu budou umožňovat maximální zisk, na úkor nás všech.

Další informace

Další aktuality