Hlavní informace

Vláda neřeší slíbené zvýšení daně z uhlí. Zahazuje tak naše zdraví a miliardu korun ročně. Daňový balíček dnes projednává vláda.
27. 5. 2019

vlada-neresi-slibene-zvyseni-dane-z-uhli-zahazuje-tak-nase-zdravi-a-miliardu-korun-rocne-danovy-balicek-dnes-projednava-vlada

Zvýšení směšně nízké energetické daně z uhlí je jedno z klíčových řešení pro čisté ovzduší a je zakotvené ve Státní energetické koncepci ČR i strategiích pro snižování skleníkových exhalací a znečištění ovzduší [1]. V dnes vládou projednávané novele zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů [2] však chybí. A ani Ministerstvo průmyslu a obchodu ani Ministerstvo životního prostředí doplnění v meziresortním připomínkovém řízení nenavrhly.

Na vyšší dani z uhlí je shoda mezi průmyslem a ekologickými organizacemi [3]. Ministerstvo financí však navrhuje pouze vyškrtnutí daňového zvýhodnění pro plynové domovní kotelny. To ekologické organizace nerozporovaly, ale žádaly i doplnění ve formě zvýšení energetické daně u uhlí [4]. Stejný požadavek má i Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR.

Energetickou daň v přepočtu cca 85 Kč na tunu vyprodukovaného CO2 [5] platí ti, kdo topí uhlím v domácím kotli či kamnech, zatímco domácnosti napojené na teplárny platí dnes cca 650 Kč za emisní povolenku [6]. Teplárny přitom uhlí spalují daleko efektivněji a produkují na jednotku energie daleko méně znečištění než domácí kotle.

Pokud by vláda schválila a prosadila v Parlamentu zvýšení energetické daně z uhlí jen na polovinu ceny emisní povolenky, přitekla by do rozpočtu více než miliarda korun ročně [7]. Navíc by lidé byli více motivovaní přejít na čisté vytápění. Vzhledem k miliardovým investicím státu do úspěšných kotlíkových dotací a kotlíkových půjček je požadavek na vyšší daň z uhlí zcela na místě. Hnutí DUHA zároveň prosazuje, aby stát pomohl chudším domácnostem i s nákupem čistého paliva [8].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Topení uhlím zabíjí tisíce lidí ročně. Vláda už několikrát slíbila zvýšit energetickou daň, aby lidé byli motivováni k čistému vytápění, například s využitím kotlíkových dotací a půjček. V dnes projednávaném daňovém balíčku však opět chybí. Je to nefér vůči lidem, kteří platí za dálkové teplo zatížené osminásobně dražšími emisními povolenkami a kotlíkové dotace čerpat nemohou. Je to nefér vůči zdraví nás všech. A je to také vyhazování minimálně miliardy ročně, kterou by zadlužený stát mohl vybrat.”

Kontakty: Jiří Koželouh, programový ředitel, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky pro editory:

[1] Zvýšení existující daně je také nutný krok pro plnění Státní energetické koncepce ČR, která vyžaduje ve využívání uhlí preferenci účinné kogenerační výroby energie. Zavedení daně je také jedním z hlavních cílů koncepce v oblasti tepla. Státní energetická koncepce ČR, část 5.4 (Výroba a dodávka tepla), hlavní cíl D.1., říká: Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit (uhlíková daň, povolenky, emise). Podporovat vysoce účinnou kogenerační výrobu zejména u tepláren na hnědé uhlí.

Také Politika ochrany klimatu v ČR vyžaduje zvýšení energetické daně u uhlí, viz kap. 8. (Souhrnný přehled politik a opatření), část A. (Průřezové politiky a opatření), uvádí opatření 1A): Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně), Gesce a spolugesce: MF, MŽP a MPO, Termín: analýza do 30. 12. 2016, implementace 2018.

A také Národní program snižování emisí hovoří jasně. Opatření BA3, str. 91: Cílem opatření je v souladu s SEK a SPŽP zavést zdanění fosilních paliv (zejména uhlí) v obdobné výši i pro zdroje nespadající pod EU ETS, čímž se zlepší konkurenceschopnost soustav zásobování tepelnou energií s kogenerační výrobou a sníží se vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší. Opatření bude realizováno na základě výsledků provedené analýzy variant řešení a jejich dopadů novelou zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a bude spočívat v zavedení nové složky daně z pevných paliv fosilního původu, příp. zavedením zcela nové uhlíkové daně. Gesce a spolugesce za realizaci opatření: MF ve spolupráci s

MPO a MŽP. Termíny implementace opatření: Provedení analýzy variant řešení a jejich dopadů 31. 12. 2016. Předpokládaná implementace v roce 2018.

[2] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBAWJWDME

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/svaz-prumyslu-chce-vyssi-dan-z-uhli-hnuti-duha-vita-ale-varuje-pred-jinymi-jeho-navrhy

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/lide-ekologicke-organizace-i-prumysl-chteji-vyssi-dan-na-uhli-ktere-nici-zdravi

[5] Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ, po přepočtu s použitím běžného bílinského tříděného uhlí (17,6 GJ/t) je cena 1 tuny CO2 85 Kč

[6] Cena emisní povolenky se pohybuje kolem 25 Eur/tCO2: https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte

[7] Výběr daně z pevných paliv za rok 2018 činil dle dat Celní správy cca 398 mil. Kč/rok. Navrhované zvýšení sazby daně z pevných fosilních paliv na 32 Kč/GJ (poloviční cena oproti ceně povolenky) by znamenalo výběr 1 498 mil. Kč/rok, tedy o 1,1 miliardy více.

[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/kotlikove-pujcky-jsou-spravny-krok-stale-vsak-chybi-motivace-k-opousteni-uhli-v-domacic

Další informace

Další aktuality

 • evropsti-lidri-se-nedohodli-jak-snizovat-emise-greenpeace-pozaduje-svolani-krizoveho-summitu
  21. 6. 2019
  Evropští lídři se nedohodli, jak snižovat emise. Greenpeace požaduje svolání krizového summitu Premiér Andrej Babiš spolu s lídry Estonska, Polska a Maďarskem potopil na včerejším jednání Evropské rady ambice EU být do do roku 2050 uhlíkově neutrální, a vyhnout se tak nejdrastičtějším dopadům změn klimatu. Byla to poslední šance, kdy mohla EU před summitem OSN o klimatu, který se uskuteční v září v New Yorku, dohodnout omezení emisí v souladu s Pařížskou dohodou.
 • dejme-v-eurovolbach-hlas-detem-a-prirode

  Dejme v Eurovolbách hlas dětem a přírodě

  Kandidáti a kandidátky, které si nyní zvolíme do Evropského parlamentu, budou dělat rozhodnutí, která mohou ovlivnit i budoucnost tak vzdálenou, že se jí možná sami nedožijí. Dožijí se jí ovšem dnešní děti. Při současném stavu životního prostředí je víc než pravděpodobné, že to nebude budoucnost příliš pěkná. Jenomže děti bohužel volit nemůžou. Jak to změnit popisuje koordinátorka Klimatické koalice Michaela Pixová v článku na svém blogu, který zde sdílíme: 

 • zvlastni-zprava-ipcc-ke-globalnimu-otepleni-o-1-5-c
  8. 10. 2018

  Zvláštní zpráva IPCC ke...

  Nová vědecká zpráva nastiňuje scénáře udržení globálního oteplení na 1,5 °C