Hlavní informace

Další studentské stávky za ochranu klimatu jsou v zájmu nás všech
5. 4. 2019

dalsi-studentske-stavky-za-ochranu-klimatu-jsou-v-zajmu-nas-vsech2

Klimatická koalice a Zelený kruh podporují rozhodnutí středoškolské iniciativy Fridays For Future v Česku pokračovat dalšími stávkami za ochranu klimatu. Záměr zopakovat stávky v pátek 3. a 24. května studentky a studenti oznámili na své tiskové konferenci, která se konala v pondělí 1. 4., tedy na konci dvoutýdenní lhůty od první studentské stávky, během níž měli političky a politici zaručit aktivní přístup k řešení klimatické krize a projevit zájem učinit kroky, které by dnešní mladé generaci zajistily šanci na bezpečnou budoucnost. Zástupkyně a zástupci studentského hnutí se však dle svých slov namísto záruk dočkali pouze výsměchu a ignorance.

O tom, že politická reprezentace o řešení klimatické krize nejeví zájem, se studentky a studenti z iniciativy Fridays For Future mohli v uplynulých dvou týdnech přesvědčit hned několikrát. V reakci na studenstkou stávku Poslanecká sněmovna ve středu 27. 3.  zařadila klimatickou změnu na program svého jednání, které si přišli do hlediště pro veřejnost poslechnout i zástupkyně a zástupci studentské iniciativy. Stali se tak očitými svědky toho, jak málo většinu poslankyň a poslanců největší nebezpečí v lidské historii zajímá a jak málo jim záleží na tom, jaké dopady bude mít současný způsob hospodaření a energetická politika ČR na budoucí život dnešních mladých lidí. Iniciativa Fridays For Future ve své tiskové zprávě uvádí, že značný počet poslanců a poslankyň sál opustil ještě dřív než jednání vůbec začalo. Během samotného jednání pak zazněl především nesouhlas se stávkujícími, nebo obecné a nic neříkající proklamace. Vystoupila však také řada poslankyň a poslanců, kteří nebezpečí vážně berou.

Velký nedostatek politické vůle aktivně řešit přechod České republiky na bezfosilní ekonomiku a energetiku pak krátce po studentských protestech předvedl i samotný premiér Andrej Babiš když odcestoval na jednání představitelů států EU, na kterém se aktivně postavil proti cíli evropské klimatické politiky dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. Přibližně ve stejné době polostátní skupina ČEZ oznámila svůj záměr navýšit v letošním roce výrobu elektřiny o 8 %, ačkoliv značná část vyprodukované energie je určena na vývoz.

To, že všechny dosavadní vlády v ČR, včetně té současné, neberou hrozby spojené se změnou klimatu dostatečně vážně, dokládá i nezávislý audit české klimatické politiky, který pro potřeby uvedeného jednání Poslanecké sněmovny zveřejnila Klimatická koalice spolu se Zeleným kruhem a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci. Z auditu jasně vyplývá, že česká vláda v ochraně klimatu zcela zaostává a vykazuje nedostatečné politické úsilí plnit závazky vyplývající z Pařížské dohody. Tyto závěry bohužel potvrdila i politická reakce na studentskou stávku, v rámci které byla politická reprezentace vyzvána k poskytnutí záruk aktivního přístupu k řešení změny klimaty. Namísto záruk studentky a studenti získali jen další důvod pro pokračování ve své protestní činnosti. Jiří Koželouh z Hnutí DUHA k tomu dodává:  

“Vláda ani poslankyně a poslanci prozatím neslíbili žádný nový podstatný krok v reakci na studentskou stávku. Naopak běží procesy jako posuzování rozšíření těžby na velkolomu Bíilina, či prodlužování provozu uhelných elektráren. Ministerstvo průmyslu trvá na co nejmenším rozvoji obnovitelných zdrojů. Situace však není beznadějná, pokud je občanská společnost aktivní. Ministryně průmyslu musela i díky práci organizací Klimatické koalice ustoupit od obhajoby vysokých zisků uhlobaronů. Proto je pokračování stávek studentek a studentů i kampaní ekologických organizací velmi potřebné.”

S tím, že další stávky budou nezbytné, se ztotožňuje i Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu:

„Zastaralé myšlení většiny českých politiků nemůže změnit jedna – jakkoliv silná a významná – demonstrace. Bude to běh na dlouhou trať s mnoha překážkami. Přeji studentům i všem ostatním, aby vytrvali. Prohra by byla konečná.“

Studentská stávka si však zasluhuje mnohem širší podporu než je ta, kterou jí poskytují ekologické a lidskoprávní organizace. Podpora studentek a studentů v jejich boji za budoucnost a obyvatelnou planetu je i v zájmu jak jejich rodin a škol, tak i celé široké veřejnosti. Podpořit je nejrůznějším způsobem mohou veřejné instituce a soukromé firmy, i všechny formy občanské společnosti – včetně například odborů, nebo zahrádkářských a zemědělských svazů, asociací apod. Přestože změnu klimatu míváme tendenci vnímat jako něco, co se dramaticky dotkne teprve až budoucnosti našich dětí, pravdou je to, že změna klimatu naše životy ovlivňuje už dnes. Stačí sledovat aktuální vývoj sucha v ČR – už nyní na jaře sužuje rozsáhlé části naší země. Pokračuje také plošné hynutí smrkový lesů, které doplácí na nevhodné lesní hospodaření a právě změnu klimatu.  Na lehkou váhu bychom neměli brát ani zhoršující se kvalitu života obyvatel chudých zemí, které jsou změnou klimatu už teď postiženy více než my. Klimatická koalice je přesvědčena, že ty nejlepší důvody k stávce a protestům proti nečinnosti vlády mají nejen studentky a studenti, ale i my všichni ostatní. Je potřeba vytrvat tak dlouho, dokud vláda neobrátí kurz a nezačne aktivně prosazovat řešení, díky kterým ještě máme šanci tu největší katastrofu odvrátit.

Další informace

Další aktuality