Hlavní informace

V Evropě platí nová pravidla proti plastovému odpadu
15. 1. 2018

v-evrope-plati-nova-pravidla-proti-plastovemu-odpadu

Loňský rok přinesl řadu závažných zjištění, která naplno odhalila katastrofický rozměr globálního znečištění plastovým odpadem. Lidstvo produkuje obrovské množství plastového odpadu, naprostá většina z něho končí v životní prostředí a oceánech. Plastové znečištění je všude kolem nás v půdě na, které pěstujeme potraviny, ve vzduchu který dýcháme, ve vodě, kterou pijeme. Ale i díky Vám přináší nový rok naději, že věci se posouvají dobrým směrem. Vaše podpora kampani „Plast je past“ měla smysl!

Loňský rok přinesl řadu závažných zjištění, která naplno odhalila katastrofický rozměr globálního znečištění plastovým odpadem. Lidstvo produkuje obrovské množství plastového odpadu, naprostá většina z něho končí v životní prostředí a oceánech. Plastové znečištění je všude kolem nás v půdě na, které pěstujeme potraviny, ve vzduchu který dýcháme, ve vodě, kterou pijeme. Ale i díky Vám přináší nový rok naději, že věci se posouvají dobrým směrem. Vaše podpora kampani „Plast je past“ měla smysl!

Nejenže od prvního ledna vstoupil v platnost zákaz rozdávání jednorázových plastových odnosných tašek, ale zároveň se evropské státy spolu s Komisí a Evropským parlamentem dohodly na nových odpadových pravidlech (tzv. Balíček pro oběhové hospodářství), které mají Evropu nasměrovat k tzv. oběhové ekonomice, tedy systému, kdy je odpad vnímán jako surovina a přírodní zdroje se využívají šetrně a cyklicky. Stávající model ekonomiky lze označit jako ekonomiku liniovou - VZÍT – VYROBIT (a POUŽÍT) – ODLOŽIT“. Když chcete něco použít znovu, musíte se vrátit úplně na začátek a vyrobit si to znovu. Model oběhové ekonomiky oproti tomu znamená „OPĚTOVNĚ POUŽÍT (výrobek/surovinu) – PŘEPRACOVAT (výrobek/součástku) – RECYKLOVAT (použité materiály/suroviny)“.

Hlavní požadavek petice Plast je past, kterou podpořilo přes 50 tisíc lidí včetně Vás, byl prosazen, a členské státy tak mají otevřenou cestu k účinným opatření pro eliminaci plastového dopadu, včetně úplného zákazu jednorázových plastů. Balíček pro oběhové hospodářství přináší i další pozitivní změny. Například  recyklace komunálních odpadů se má do roku 2035 povinně zvýšit na minimálně 65 % a skládkování snížit na maximálně 10 %. Jen pro ilustraci: v Česku skládkujeme 45 % a recyklujeme pouze 38 % komunálních odpadů. Další dobrou zprávou je potvrzení plné odpovědnosti výrobců za odpad, který vytvářejí, povinnost přímořských států identifikovat a omezit zdroje plastového odpadu končícího v mořích nebo posílení pravidel pro třídění biologického odpadu. Povedlo se prosadit i přísnější pravidla pro nebezpečné látky a plýtvání s potravinami.

Nicméně v řadě oblastí - například předcházení vzniku odpadů či znovupoužití obalů nebyly stanoveny žádné závazné cíle. Balíček sice nasměroval Evropu správným směrem, ale tempo, kterým se po ní vydá a zda směr udrží, záleží hlavně na jednotlivých členských státech, které budou všechna pravidla „překlápět“ do svých zákonů. A my věříme, že spolu s Vámi dokážeme správný směr udržet a stát se v oblasti nakládání s plasty pro svět vzorem.

Zdroj: http://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Dalsi-temata/zakony-na-plasty/blog/61001/

Další informace

Další aktuality