Hlavní informace

Hlavní novinky

Klimatická změna jako téma pro média

Členové Klimatické koalice Centrum pro dopravu a energetiku a Hnutí Duha jsou řešitelé projektu Klimatická změna jako téma pro média.

Tento projekt se zaměřuje na systematickou spolupráci s veřejnoprávními médii v průběhu roku 2015, v jehož závěru má být přijata nová globální dohoda o ochraně klimatu. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby vybraná média často, kvalitně a nestranně informovala o klimatické změně a umožňovala nestrannou veřejnou debatu. Aktivity projektu se zaměřují nejen na přípravu podkladů k relevantním událostem a tématům, ale i na zprostředkování kontaktů na české a zahraniční odborníky.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  

www.fondnno.cz 

www.eeagrant.cz

Číst dál...

Vědecké klimatické fórum

Prohlášení Vědeckého klimatického fóra

Jméno Instituce e-mail telefon
Mgr. Alexandr Ač, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ac.a()czechglobe.cz 733 101 915
Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta UK albrecht()natur.cuni.cz 221 951 694
Prof. RNDr. Jan Bednář CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK Jan.Bednar()mff.cuni.cz 221 912 548
Doc. RNDr. Josef Brechler  Matematicko-fyzikální fakulta UK Josef.Brechler()mff.cuni.cz 221 912 549
RNDr. Václav Cílek CSc.  Geologický ústav AV ČR cilek()gli.cas.cz 233 087 209
Doc. RNDr. Tomáš Halenka  Matematicko-fyzikální fakulta UK Tomas.Halenka()mff.cuni.cz 221 912 514
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV hollan.j()czechglobe.cz 606 073 562
RNDr. Radan Huth DrSc.  Ústav fyziky atmosféry AV ČR huth()ufa.cas.cz 731 468 256
Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová CSc.  Matematicko-fyzikální fakulta UK Jaroslava.Kalvova()mff.cuni.cz 221 912 537
Prof. RNDr. Milan Lapin CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě lapin()fmph.uniba.sk +421 265 426 820
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D Český hydrometeorologický ústav metelka()chmi.cz 495 705 020
RNDr. Taťána Míková Redakce počasí České televize Tatana.Mikova()ceskatelevize.cz 736 531 207
Prof. Bedřich Moldan Centrum pro otázky životního prostředí UK Bedrich.Moldan()czp.cuni.cz 603 114 338
RNDr. Jan Laštovička Ústav fyziky atmosféry AV ČR jla()ufa.cas.cz 267 103 055
MUDr. Juraj Mesík Univerzita Komenského v Bratislavě mesik()changenet.sk  +421 918 958 950
Mgr. Josef Pecho Ústav fyziky atmosféry AV ČR pecho()ufa.cas.cz 272 016 010
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský CSc Český hydrometeorologický ústav roznovsky()chmi.cz    724 185 617
MUDr. Radim Šrám Ústav experimentální medicíny AV ČR sram()biomed.cas.cz
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. Centrum pro otázky životního prostředí UK
milan.scasny()czp.cuni.cz 220 199 477
RNDr. Pavel Šťastný, CSc. Slovenský hydrometeorologický ústav pavel.stastny()shmu.sk +421 2 59 415 359
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.  Český hydrometeorologický ústav tolasz()chmi.cz 724 178 146
Prof. Miroslav Trnka Mendelova univerzita v Brně, Czech Globe miroslav.trnka()mendelu.cz  725 950 927

Číst dál...

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Číst dál...

Registrace pro novináře

{ FacileForms : registrace }

Číst dál...

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Další informace

Další aktuality