Hlavní informace

augustine-yelfaanibe-ghanaAugustine Yelfaanibe, Ghana
Srpen, 2008

Jmenuji se Augustine Yelffanibe, je mi 36 let a narodil jsem se v Nandomu, malém městě na severovýchodě Ghany 30 kilometrů od hlavního města distriktu, Lawry. Nandom je také centrum celé oblasti s celkovou populací 15 000−20 000 obyvatel. Původní obyvatelé pocházejí z kmene Dagara – jsou to většinou farmáři a mnoho z nich žije těsně nad hranicí existenčního minima.

 Z přírodního hlediska je region součástí rozsáhlého pásu savany, která pokrývá i severovýchodní a severní region Ghany. Typickou vegetací pro savanu jsou řídce rostoucí stromy odolávající suchu, jako jsou máslovník, baobab a stromy „dawa-dawa“ a „neem“.

Vegetace i klima jsou podobné severním regionům země. Střídají se tu dvě období – období sucha (listopad–březen) a období dešťů (duben–říjen), což je doba setí a sklizně. V období sucha vane studený vítr Harmattan, hlavně v noci a ráno, v poledne jsou pak teploty vysoké. Teplota se pohybuje celoročně obvykle v rozmezí -15°C v období sucha a +40°C v nejteplejším období, tedy někdy na konci března těsně před propuknutím období dešťů.

Takové přírodní podmínky jsou pro obyvatele v mnoha směrech těžké. Lidé se musejí přizpůsobovat každodenním nástrahám života a v poslední době i zhoršujících se podmínkách kvůli měnícímu se klimatu.

Srážky jsou nepředvídatelné

V době mého dětství, od poloviny 70. let do pozdních 80. let, přicházely první náznaky blížícího se deštivého počasí v polovině března. Kvůli časným dešťům začala většina farmářů připravovat svou půdu pro setí těsně po skončení novoročních oslav tak, aby stihli předčasnou sklizeň plodin, jako je podzemnice olejná, fazole a kukuřice. Čelili tím období hladu, které vrcholí každý rok v červenci.

Deště bývaly více předvídatelné a farmáři mohli přesněji plánovat. Vynechání pravidelných srážek nebo nedostatečný déšť byly pro místní farmáře ojedinělými událostmi. Domorodí zemědělci často věřili tomu, že se jednalo o špatné znamení – výsledek toho, že někdo urazil bohy smilstvem na poli nebo vraždou a prolitím krve na zem.

Až na výjimečné případy nedostatečných srážek se původním plodinám dařilo dobře a červenec byl pro většinu hospodářů relativně krátký. Ale to se teď mění a posledních 20 let je pro zemědělce stále obtížnější předpovědět, kdy začne pršet. I když deště začnou pozdě, jejich intenzita se nevyzpytatelně proměňuje. Srážky jsou buď velmi slabé na začátku i na konci, nebo období skončí povodněmi. Rok za rokem si tak zemědělci stěžují: „Sklizeň byla menší, protože dostatečně nepršelo“, nebo „moje úroda byla špatná, protože pršelo příliš mnoho“.

Spolehlivost srážek má bez pochyby vliv na úrodu a zajištění obživy pro domácnosti. Například v roce 2007 byly srážky nejprve velmi nízké a ve chvíli, kdy většina plodin už byla zvadlá, přišly povodně. Ty vážně zasáhly velkou část severní Ghany. V roce 2008 v době, kdy farmáři obvykle již sklízí podzemnici olejnou a rostliny fazolí kvetou, měli farmáři zaseto teprve šest týdnů.

Potoky vysychají

Všiml jsem si, že některé potoky a rybníky, které mívaly vodu po celý rok, jsou nyní vyschlé někdy již pár měsíců po období dešťů.

Věřím, že to částečně vysvětlují sporé deště v souvislosti se stoupající teplotou. V důsledku toho nemají chovatelé dobytka během období sucha dost vody pro svá zvířata. A zvířata, která musí při hledání vody daleko cestovat, jsou ohrožena odcizením nebo uhynutím.

Červenec je delší

 Jako červenec označují domorodí lidé z kmene Dagara ne sedmý měsíc v roce, ale celé období, kdy vrcholí sezóna hladu. Červenec předchází rané sklizni batátů,fazolí, kukuřice a podzemnice olejné.

Během tohoto období většina farmářských rodin v oblasti savany vyčerpá své zásoby potravin a netrpělivě čeká na novou sklizeň. Toto období bývalo relativně krátké díky charakteru dešťů v té době. V současné době začíná chudé období pro mnoho rodin na začátku dubna a často se protáhne až do poloviny září, čímž se život stává pro tyto domácnosti nesnesitelným.

Osobně si myslím, že vysvětlení těchto změn je spojené s klimatickou změnou. 

Posudek odborníka

Vypracoval: Dr. Francis Obeng, Univerzita pro rozvojová studia v Ghaně

Augustinův popis a vnímání klimatických podmínek v oblasti Nandom a v severovýchodním regionu jako celku je v souladu s tím, co najdeme v literatuře o klimatu v této oblasti.

Pozorování změn v rozložení srážek jsou pravdivá. Srážková různorodost se zvýšila za poslední roky do takové míry, že je rok od roku obtížnější předpovědět průběh srážek. V současné době začínají deště o něco později než v minulosti. Výskyt nenadálého sucha i během období dešťů je také častější. To má neblahé důsledky na úrodu v důsledku nedostatečného deště během období sklizně.

Vysychání řek, potoků a rybníků během některých částí roku je také realitou. Některá koryta, která během roku pojímala velké množství vody, jsou nyní prázdná kvůli zvýšené proměnlivosti srážek a delšímu období sucha.

Nicméně Augustinův dojem ohledně prodlouženého července má oporu v literatuře jen částečně. 

Závěrem mohu říci, že kromě zmínky o červenci jsou Augustinova pozorování v souladu s literaturou o klimatu v této oblasti.

 

Všechny příběhy v sekci Očitá Svědectví byly předmětem vědeckého přezkoumání některého z členů Climate Witness Science Advisory Panel.

Přeloženo z anglického originálu Climate Witness: Augustine Yelfaanibe, Ghana s laskavým svolením organizace World Wild Fund.

Další informace

Další aktuality