Hlavní informace

derek-newton-australieDerek Newton, Austrálie
Duben, 2007

Jmenuji se Derek Newton a vlastním a provozuji různorodě zaměřenou zemědělskou firmu v Traprocku (v regionu západně od Stanthorpu v Queenslandu). Máme sad s různými druhy peckovin a malé stádo ovcí, přičemž pastviny pronajímáme výrobci vlny. Moje rodina vlastní „Bendee“, jak našemu pozemku říkáme, od roku 1919 a já jsem tu žil většinu svého života.

Moje rodina vždycky detailně zapisovala údaje o počasí, takže jsem náruživý pozorovatel počasí a klimatu.

Změnily se hlavně srážky

Průměrné množství srážek se nezměnilo, ale proměnila se jejich intenzita a frekvence. Období dešťů je kratší a období sucha delší. Deště jsou sice kratší, ale intenzivnější. Právě když začíná být příroda vodou nasycená, přestane pršet a během následujícího dlouhého období sucha opět zcela vyschne. V období dešťů jsme neměli dobrou sezónu od 90. let. Když tady není dobré, vlhké jaro, léto začne suchem a nikdy se to už to nedožene, a tak jsou pastviny suché. Od roku 1990 až do loňska byla jara suchá, a suché začaly být i zimy. 

V roce 1984 jsme postavili vlastní zavlažovací nádrž a až do roku 1994 byla většinou plná nebo přetékala. Když jsme ji stavěli, mysleli jsme si, že bychom užili ještě jednu doplňkovou nádrž, kdyby byla někdy potřeba. Teď jsme zcela závislí na té doplňkové nádrži – sbírá vodu z širokého okolí, zatímco do zavlažovací nádrže už nenatéká ani tolik vody, aby se naplnila.

Mrzne méně

Až do minulého roku jsme zaznamenávali stabilně méně mrazů. Nejnižší teplota je průměrná, ale celkově jsou zimy mírnější. Například tahle zima – mrzlo jen několikrát a už rostou meruňky, teď v červenci!

Tyhle změny měly velký dopad na naše hospodaření. Kapacita chovu ovcí na Bendee klesla o tisíc kusů. V současné době na pastvinách něco málo roste, ale částečně je to způsobeno tím, že není dostatek ovcí, které by zeleň spásly. Do 90. let jsme totiž ovce chovali. Pak to přestalo být ekonomicky výhodné a nerovnoměrné sezóny vedly k nižší porodnosti ovcí. Nyní pronajímáme pastviny a zaměřujeme se na sadovnictví.

Jak jsme se vypořádali se suchem

Abychom se čelili delšímu suchu, museli jsme v sadu zcela předělat systém zavlažování. Stromy trpí, když nemají delší dobu přísun vody, takže teď více používáme kapkové zavlažování pro každý strom a chceme každým zalitím zavodnit více. Zaléváme častěji, nyní skoro celé léto. Nejlepší pro stromy je déšť, ale když neprší, musíme ho nasimulovat, jak nejlépe dovedeme.

Pod stromy také dáváme kompost. Prostor mezi stromy jsme zatravnili a používáme sekačku, která posekanou trávu hází přímo ke kmenu. Kompostujeme taky odřezky dřeva – ty společně s trávou kolem stromů drží vláhu a pomáhají omezovat plevel bez chemikálií.

Po 15 letech jsme se z pěstitelů vlny stali sadaři, což vyžadovalo velký předchozí průzkum, pokusy a omyly. Informace jsem získal z knih, dílen a od sousedů. Venkované si své vědomosti a zkušenosti nenechávají pro sebe.

Jsem farmář, protože si to užívám, uspokojuje mě to. Narodil jsem se tu a znám tuhle krajinu velice dobře, jen si přeji, abych také splatil účty.

Posudek odborníka

Vypracoval: Dr. Barrie Pittock, CSIRO Mořský a atmosférický výzkum, Austrálie

Derek popisuje vliv prodlouženého období sucha na jeho zemědělství v jihovýchodním Queenslandu. Jeho příběh jde dohromady s událostmi léta roku 2007−8, ale letos rok bylo léto opět vlhké.

Dlouhá sucha byla způsobena pravděpodobně globálním oteplováním, to je teď ale přerušeno přirozenou proměnlivostí hlavně kvůli jevu jižní oscilace – El Niño. Takže se střídají suché a vlhké roky El Niño. Rok 2007−2008 byl zatím ve Stanthorpu vlhký rok El Niño.

Obecně teplejší podmínky znamenají, že dlouhé období bude sušší kvůli většímu vypařování vody, což způsobuje horší sucha.

Literatura: 

Pittock, A.B., 2007: The Enhanced Greenhouse Effect: Threats to Australia’s Water Resources, Part 1: Scenarios for the Future, Water (Journal of the Australian Water Association), June 2007, pp.48-54. 

Analýza klimatu v Queenslandu podle posledních trendů: http://www.bom.gov.au/climate/current/season/qld/summary.shtml

Všechny příběhy v sekci Očitá Svědectví byly předmětem vědeckého přezkoumání některého z členů Climate Witness Science Advisory Panel.

Přeloženo z anglického originálu Climate Witness: Derek Newton, Australia s laskavým svolením organizace World Wild Fund.

Další informace

Další aktuality