Hlavní informace

Na čem se tedy odborníci shodnou?

Britský klimatolog William Connolley shrnul současný konsensus vědců do následujícíh tří bodů... 

  •    1. Země se otepluje (o 0,6 °C plus mínus 0,2 °C během posledního století; 0,17 °C/dekádu za posledních 30 let).
  •    2. Přinejmenším většinu z toho způsobují lidé.
  •    3. Pokud budou emise skleníkových plynů pokračovat, také oteplování bude pokračovat a navíc se zrychlovat.

Poznamenává přitom, že jsou seřazeny podle míry jistoty. Naomi Oreskesová, profesorka sociologie z Kalifornské univerzity, se dokonce pokusila konsensus spočítat: posbírala 928 odborných článků publikovaných v letech 1993-2003, které se zabývaly globálními změnami klimatu. Celkem 75 % z nich výslovně nebo implicitně předpokládalo, že znečištění má vliv na podnebí. Zbývající čtvrtina byla neutrální. Počet článků odmítajících vliv člověka: nula. Neznamená to, že žádné takové neexistují: evidentně jich ale je velmi málo, když se mezi mnoha studiemi žádný neobjevil.

Další informace

Další aktuality