Hlavní informace

Pohled do historie změny klimatu

pohled-do-historie-zmeny-klimatu

Historii začal psát profesor fyziky John Tyndall, který se zabýval vlastnostmi plynů již v padesátých letech 19. stol., kdy sestavil zařízení pro výzkum schopnosti absorpce infračerveného záření plyny. V roce 1859 empiricky dokázal, že oxid uhličitý, metan, vodní pára a další absorbují energii infračerveného záření na rozdíl od kyslíku. Pokud tedy mluvíme o počátcích výzkumu skleníkového efektu, tak se vracíme o více jak 150 let do historie. Není nijak překvapivé, že Tyndall ve své době nezkoumal vliv člověka na klimatické změny, ale již tehdy vědci uvažovali nad tím, co způsobuje např. příchod a odchod doby ledové. Tyndall také zmínil obavu, že pokud poroste množství CO2 v ovzduší, tak může dojít ke změnám na naší planetě, což vidíme v dnešní době.

Koncem 19. stol. Svante Arrhenius, první vědec zabývající se klimatickými modely, pozdější držitel Nobelovy ceny za jinou práci, se snažil kvantifikovat dopad množství oxidu uhličitého na teplotu. Podle jeho výsledku se při zdvojnásobení koncentrace CO2 v ovzduší zvýší teplota o šest stupňů Celsia, zároveň si však také myslel, že takový nárůst koncentrace by trval tisíce let. Nyní však víme, že koncentrace CO2 se zvyšuje mnohem rychleji v důsledku lidské činnosti.

Dalším významným vědcem je Charles David Keeling. Tento vědec poprvé zjistil a změřil nárůst CO2 v ovzduší. Svoji práci vykonával na observatoři Mauna Loa na Havajských ostrovech od roku 1958. Na jeho počest je také pojmenována pravděpodobně nejznámější křivka environmentalistiky, Keelingova křivka, která zaznamenává koncentraci CO2  v ovzduší v závislosti na čase.

keeling

 

 

OBR. 1: Keelingova křivka

(Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. ESRL Global Monitoring Division - Mauna Loa Observatory [online]. srpen 2014 [cit. 2014-08-27].) 

 

 

 

 

Pokud pomineme neustálý růst koncentrace CO2 způsobený lidskou činností, tak si také můžeme všimnout ročních změn, které jsou způsobeny dýcháním biosféry, tedy interakcí rostlin a atmosféry. Vidíme pokles CO2 na jaře, kdy rostou čerstvé listy rostlin, a naopak nárůst při opadání rostlin, kdy se listy rozkládají a opět se část oxidu uhličitého uvolňuje zpět do ovzduší. Můžeme také vidět, že v roce 1958 byla koncentrace CO2 314 ppm a v roce 2012 okolo 390 ppm, což je velmi rapidní nárůst. V tomto bodě je třeba říci, že koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší je všude v atmosféře téměř

stejná, což je způsobeno tím, že molekuly CO2 zůstávají v atmosféře velmi dlouhou dobu, po staletí. Vítr má tedy možnost homogenizovat koncentraci CO2 v ovzduší. Na křivce si také můžeme všimnout toho, že koncentrace stoupá strměji v posledních letech oproti období v polovině 20. stol. To je způsobeno převážně spalováním většího množství fosilních paliv.

Závěry výzkumů těchto tří vědců Tyndalla, Arrhenia i Keelinga dokazují vliv lidské činnosti na klima naší planety a poskytují základ, který je dále doplněn a rozvinut dalšími studiemi poskytujícími hlubší detaily celé problematiky.

Například v Antarktidě, 600 km od jižního pólu je místo zvané WAIS Divide Ice Core, kde vědci vyvrtávají kusy ledu za účelem výzkumu a získání vzorků prvků a jejich izotopů. Vzorky obsahují kapsy se skleníkovými plyny: oxidem uhličitým, methanem, oxidy dusíku, to vše v takové koncentraci, jaká byla při tehdejších sněhových srážkách. Díky tomuto můžeme zjistit, jaké složení atmosféry bylo před tisíci lety. Co více, tyto vzorky nám dokonce mohou říci, jaké byly teplotní změny před tisíci lety. Mohou nám pomoci předpovědět budoucí změny a ukazují nám závislost koncentrace teploty na skleníkových plynech. Teplotní změny se zjišťují díky závislosti teploty na poměru izotopů kyslíku 18O/16O. 18O je o dva neutrony těžší než 16O a tedy pokud má dojít k výparu vody s obsahem 18O, tak je potřeba více energie než při výparu vody s 16O. Voda s atomem 16O se vypařuje při nižší teplotě než voda s 18O, naopak voda obsahující atom 18O kondenzuje při vyšší teplotě než voda s 16O. Výsledek je, že srážky mají nižší poměr 18O/16O při snížení teploty.  

Roop

 

 

OBR. 2: Vzorek ledu z WAIS Divide Ice Core

(PHOTO GALLERY - Best of WAIS Divide. WAIS Divide Ice Core [online]. prosinec 2010 [cit. 2014-08-27] Autor: Heidi Roop) 

 

 

 

AUTOR: Robin Kamenický, VUT v Brně

 

Použité zdroje: 

Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. ESRL Global Monitoring Division - Mauna Loa Observatory [online]. srpen 2014 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

PHOTO GALLERY - Best of WAIS Divide. WAIS Divide Ice Core [online]. prosinec 2010 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://www.waisdivide.unh.edu/Gallery/Best-of-WAIS-Divide.shtml

SOMERVILLE, Richard C.J. Climate Change Science: History, Foundations, Detection, Attribution [online]. 2013 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: https://d396qusza40orc.cloudfront.net/4dimensions%2Flesson_01%2Flesson01_somerville.pdf

LEE HOTZ, Robert. V antarktickém stroji času. TED.com [online]. červenec 2010 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://www.ted.com/talks/lee_hotz_inside_an_antarctic_time_machine?language=cs

 

23

Často kladené dotazy o klimatu

Diskuze o globálních změnách podnebí je mnohdy poznamenána řadou nepřesností, dezinformací a mýtů. Různé zavádějící skutečnosti se bohužel objevují i na stránkách odborného tisku. Po rozkliknutí následujících otázek naleznete objasnění nejčastějších omylů souvisejících s problematikou klimatických změn.

Číst dál...

Další informace

Očitá svědectví

 • augustine-yelfaanibe-ghana

  Augustine Yelfaanibe, Ghana

  Jmenuji se Augustine Yelffanibe, je mi 36 let a narodil jsem se v Nandomu, malém městě na severovýchodě Ghany 30 kilometrů od hlavního města distriktu, Lawry. Nandom je také centrum celé oblasti s celkovou populací 15 000−20 000 obyvatel. Původní obyvatelé pocházejí z kmene Dagara – jsou to většinou farmáři a mnoho z nich žije těsně nad hranicí existenčního minima.

 • ben-namakin-kiribati-a-mikronesie

  Ben Namakin, Kiribati a Mikronésie

  Jmenuji se Ben Namakin. Pocházím z Kiribati, ale v současné době bydlím v Pohnpei (dříve známo jako Ponape) ve Federativních státech Mikronésie (FSM). Pracuji jako lektor ekologie v Ochranářském sdružení v Pohnpei (Conservation Society of Pohnpei, CSP). Je to jediná nevládní ekologická organizace na ostrově.

 • derek-newton-australie

  Derek Newton, Austrálie

  Jmenuji se Derek Newton a vlastním a provozuji různorodě zaměřenou zemědělskou firmu v Traprocku (v regionu západně od Stanthorpu v Queenslandu). Máme sad s různými druhy peckovin a malé stádo ovcí, přičemž pastviny pronajímáme výrobci vlny. Moje rodina vlastní „Bendee“, jak našemu pozemku říkáme, od roku 1919 a já jsem tu žil většinu svého života.

Další aktuality