Hlavní informace

Jaké názory na klima a jeho řešení mají lídři politických stran před volbami do EP
20. 5. 2019

jake-nazory-na-klima-a-jeho-reseni-maji-lidri-politickych-stran-pred-volbami-do-ep

Zveřejňujeme předvolební průzkum o.s. Eurosolar zaměřený na názory kandidátů do Evropského parlamentu na změny klimatu a důležitost jejich řešení: 

O tom, že klimatická katastrofa není jenom český problém, (i když podle údajů ČHMÚ se od roku 1960 zvýšila průměrná teplota o 1,8°C), není pochyb. Je to problém evropský a celosvětový. Rozhodli jsme se, že se všech našich 40 lídrů volebních stran do Evropského parlamentu zeptáme na nejožehavější otázky dneska - na klima.  Dne 11.5. jsme rozeslali na 35 adres (pět adres jsme nebyli schopni  nalézt) následující otázky.

 

  1. Považujete probíhající klimatickou změnu za zásadní ohrožení současné civilizace?
  2. Považujete dosavadní evropské politické snahy z hlediska klimatické změny za dostačující?
  3. Budete se v případě zvolení v záležitosti klimatu v EP angažovat?
  4. Jste přesvědčen/a o možnosti 100% obnovitelné energetiky v ČR a v Evropě?

V následujících dnech jsme obdrželi odpovědi, které jsme sumarizovali do následující tabulky:

jméno - strana/hnutí

zásadní ohrožení

civilizace

dostačují evropské politické snahy vlastní klimatické angažmá v EP 100% OZE možné

Antonín Baudyš

Cesta odpovědné společnosti

částečně částečně ano ne

Pavel Šrámek

Agrární demokratická strana

ano ne ano ano

RNDr. Pavel Poc

Česká strana sociálně demokratická

ano ne ano ano

Jiří Domlátil

Klub angažovaných nestraníků

ano částečně částečně ne
Andrea Bychlová Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT  ano ne ano ano

Vladan Ševčík

Moravské zemské hnutí

částečně ne ano ano

Tomáš Ingr

Moravané

ano ne ano ano
Jiří Černohorský ANS – Aliance národních sil ano částečně částečně ne

Ivan Holoubek

Vědci

částečně ne ano ne

Radek Kňava

Pro Česko

ano ne ano ne

Klára Samková

Alternativa pro Českou republiku 2017

ano ano ne ne

Jaroslav Bašta

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

částečně částečně ano ne

Jan Vondrouš

NE-VOLIM.CZ

ano částečně ano ne

Během krátké doby přišlo celkem 16 odpovědí, z nichž u tří se nepodařilo identifikovat odesílatele jako lídra nebo kandidáta a tyto odpovědi nejsou uvedeny.

Až na výjimku (ČSSD) se nepodařilo získat odpovědi od velikých politických stran a hnutí, které se zřejmě domnívají, že se nepotřebují tímto způsobem zviditelňovat.

Žádný z uvedených dotazovaných lídrů zcela neodmítal závažnost zásadního ohrožení civilizace spojené s klimatickou změnou.  Úplnou dostatečnost evropské klimatické politikou vyjádřila pouze Klára Samková. Zásadní ohrožení civilizace měnícím se klimatem, nedostatečnost evropské klimatické politiky, souhlas s vlastním klimatickém angažmá v EP a důvěru v úplné zásobování ČR a Evropy obnovitelnou energií vyjádřili pouze Andrea Bychlová z Demokratické strany zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, Tomáš Ingr z Moravané, Pavel Poc z České strany sociálně demokratické a Pavel Šrámek z Agrární demokratické strany.

Nezájem dalších politických stran a hnutí lze možné charakterizovat jednoduchým způsobem. V průvodním dopise jsem naznačil možnost publikování v některém z alternativních periodik a na našich stránkách. Lze předpokládat, že jediná odpověď lídra z ČSSD dorazila právě proto, že byla v souladu se zájmem o klimatickou hrozbu i o řešení pomocí úplného zásobování obnovitelnou energií, který lze předpokládat u čtenářů uvedených webů.

Ostatní lídři stran a hnutí neodpověděli, protože se pravděpodobně nechtěli negativně profilovat k  alternativní části veřejnosti.

Další informace

logo klimakoalice

Další aktuality

Sháníte vědce pro rozhovor? Obraťte se na

VĚDECKÉ KLIMATICKÉ FÓRUM